Ki volt valójában Wass Albert, és miért olvassuk több százezren?

Ha választ adunk az író lenácizására, az egyszerű cáfolattól sokkal messzebbre jutunk: Wass Albert műveiben minden benne van, amire szükségünk van a mai világunk gyógyításához.

Induljunk ki a mai magyar valóságból, ahol nagy nyilvánosság előtt lenácizták az erdélyi írót (nem először!), és első lépésben lássuk, a náci szó jelentését: tekintélyelvű, erőszakon alapuló politikai elmélet követője, aki a más véleményűeket elnyomja és elpusztítja. Alapgondolata a faji felsőbbrendűség, mely egyben más népek alárendelt szerepét is hirdeti.

Második lépés, olvassunk minél több Wass Albertet! A politikai célú cikkek, nyilatkozatok olvasása helyett…

Közel az összes művét elolvasva ugyanis ki tudom zárni, hogy bárki ellen is uszított volna, hogy bármelyik népet is gyűlölte vagy alsóbbrendűnek tartotta volna, netán antiszemita lett volna.

Mielőtt ítélkezel, olvasd el ezeket

Az ebben kétkedőknek elég felidézni az egyik legszebb verssorát, – a Hontalanság hitvallása című verséből – és tegyük is meg, mert gyógyító hatása van: „Hiszek a jóban, igazban, szépben. Minden vallásban, és minden népben. És Istenben, kié a diadal… És maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel, ember és magyar.”

Az író öt fia Wass Endre, Vid, Huba, Géza és Miklós egy 2018-as rendezvényre írt levelükben ugyanezt hangsúlyozták édesapjukról:“leírta a jót és a rosszat, de mindig a szívéből írt, szeretettel, és nem bosszúval vagy haraggal”. Hozzáteszem, olykor valóban kíméletlenül leírta a rosszat a zsidóról, a románról, a szovjetről és a náciról, de ugyanígy a magyarról is. Viszont leírta ugyanígy a jót is, függetlenül attól, hogy melyik nép képviselőjében találta meg!

Utóbbi egyik ékes példája a szinte senki által sem ismert – eredetileg angol nyelven írt – Összetört esernyő című novella. Ebben egy kisfiú szemszögéből láttatja az örökké ajándékokat és szeretetet osztogató, a falu minden lakójának sorsára odafigyelő zsidó fakereskedőt, a gyerek családjához a faluból feljáró Őszapót. Őszapó élete a falubéliekben is erős kötődést alakít ki, mert amikor a „világ az ördögök útjára lép”, minden eszközzel segítik, és menekítenék a pogrom elől, de ő inkább vállalja a halált:

„Zsidó vagyok, de nekem is ez az ország a hazám. Ezek a hegyek, oldalak, ezek a völgyek…”

Az esernyő, amivel az utolsó pillanatig védte az igazságot a támadói ellen, felkerült a falu templomának a falára…

Miért van a 21. században ekkora hatása?

Hogy miért januárban indítjuk el ezt a választ Wass Albert szeptemberi lenácizására? Mert a maratoni felolvasás előtti hetekben világszerte több ezer magyar ember gondolatai irányulnak az erdélyi író munkásságára.

Ennek a boldog készülődésnek hatalmas ereje van, és erre a mindenhova elérő, tiszta erőre van szüksége ennek az üzenetnek! Adjuk tovább minél több társunknak!

És ha már Budapest főpolgármestere megtette azt a szívességet, hogy 2019 egyik legnézettebb/legolvasottabb beszédében ráirányította a figyelmet az erdélyi íróra – tegyük hozzá, később bocsánatot kért azoktól, akiket megsértett az író lenácizásával – akkor tegyük teljessé ezt a gondolatot. Kicsoda valójában Wass Albert? És hogyan vált olyan népszerűvé, hogy folyamatosan százezrek idézik és olvassák? Miért mozgat meg évről évre 50-60 települést az ő házigazda szerepével zajló kétnapos Szépirodalmi Ünnep?

Minden benne van, amit a keresők keresnek…

A válaszhoz elég abba belegondolnunk, hogy milyen világban élünk. Egyrészt olyan úton járunk, amely a bolygónk teljes pusztulásához vezet az anyag és a pénz mindenhatósága miatt. Másrészt a magyarság a teljes öntudatvesztésének köszönhetően évtizedek (évszázadok) óta folyamatosan veszíti el anyagi és szellemi javait, a népességcsökkenése révén szintén a pusztulásba rohan. Minden felelősen gondolkodó ember érzi, hogy itt és most cselekednünk kell!

Lássuk be, Wass Albert műveiben minden benne van, amire szükségünk van a cselekvéshez, a súlyos válság kezeléséhez. Az erdélyi író a mai divatos szavakkal élve

  • egyszerre „spirituális”: a Teremtőhöz kapcsolódásunkat tisztítja és éleszti folyamatosan;
  • egyszerre „zöld”: a földdel, a természettel való kapcsolatunkat erősíti számos írásában;
  • és egyszerre ad támpontot a magyar öntudat gyógyításához: ősi hagyatékunk kulcselemeire világít rá, és hozza vissza a tudatunkba;
  • akárcsak az egyetemes emberi értékek életben tartásához: nem egyszer nemzetek fölötti nézőpontokat leírva, a megbékélés útját kijelölve.

Isteni törvény: Isten=Törvény

A fentiek közül elég csak a természethez és a Teremtőhöz fűződő viszonyunkra gondolni. Azt hiszem, nem kell bizonygatni, hogy a bolygó szintjén a fennmaradásunk egyetlen útja, ha végre a természeti és isteni törvényekhez igazítjuk újra a berendezkedésünket.

Ezt viszont csak olyan emberek tudják véghez vinni, akik ezt az alkalmazkodást egyéni szinten, a saját életükben is képesek megteremteni, ezáltal élő példává válni.

Vajon kapunk-e ehhez Wass Alberttől segítséget? Igen! Nem is akármilyen üzenetben! A szükséges összhanghoz így vezet el minket az erdélyi író:

„Isten törvény. A szeretet és jóság törvénye. Az örökkévalóság törvénye. Az élet törvénye. Az igazság, az összhang, a szépség, a mindeneket összefogó és egybekapcsoló nagy együttműködés törvénye, melynek összhangjában az óriás naprendszerek éppen olyan fontosak, mint a legapróbb porszem. Ez a megdönthetetlen erejű törvény az, amit Istennek nevezünk ősi magyar szóval. S valahányszor engedelmesen beállunk ennek a törvénynek a sodrába, és azt cselekedjük, amit ez a törvény, amely bennünket létrehozott és életben tart, tőlünk megkíván: se nyomorúság, se betegség, se semmiféle földi hatalom le nem győzhet, még csak meg sem félemlíthet bennünket.”

El a kezekkel a forrástól!

Lehet vitatkozni Wass Albert irodalmi munkásságán, de valójában semmi értelme.

Egy könyvnek, egy versnek mindig az az értéke, amit kivált az emberből. Márpedig Wass Albert valamit kivált, mert százezrek olvassák. Hiába mondják nekik, hogy náci, hogy háborúsbűnös, hogy értéktelen gagyi, amit ír. Valamiért csak annál jobban olvassák…

A fent leírtakból az is következik, hogy jelen helyzetünkben az egyik legfontosabb szellemi forrásunkat képezi a munkássága. Használjuk, tartsuk tisztán ezt a forrást, ha kell védjük meg, és adjuk tovább minél több fórumon ezt az üzenetet!

Várjuk a további csatlakozó szervezeteket, közösségeket és településeket a világszerte szerveződő február 28-i felolvasáshoz!

Hegedűs Gergely András
A maratoni felolvasások országos kezdeményezője