Trianon: eltelt 100 év, indítsuk el a megoldást!

A mai naptól szívünkben és lelkünkben semmisé válik ez a békétlen béke, a megoldáshoz ugyanakkor együttműködés kell a Kárpátok népei között.

Egy hatalmas csapásra tekintünk most vissza, melynek súlya a mai napig ránk nehezedik a feldolgozatlansága miatt.

Nem beszélni róla és elfelejteni legalább akkora hiba, mint görcsösen éltetni tovább a fájdalmat, a haragot és a gyűlöletet. Egyik sem hoz megoldást!

A veszteség az anyagi síkon érkezett, az országunk kétharmada és anyagi javaink, természeti kincseink döntő többsége odaveszett  – szinte felmérhetetlen és felfoghatatlan mennyiségek. A nemzeti öntudatunk leépülése azóta jelentős mértékű, hiszen egy friss felmérés szerint a békeszerződés dátumát csak a kérdezettek 43 százaléka tudta, illetve a lakosság fele bevallottan alig tudott egy-két dolgot a döntésről. A magyar népesség fogyása szintén jelentős, az ember már szinte meg se meri nézni a legfrissebb adatokat a külső és belső területeken.

Viszont a megoldás nem az anyagi síkról érkezik, és a megoldás soha nem a többség dolga egy nemzet esetében! A megoldás egy egységessé váló szellemi mag dolga, mégpedig a szellemi és lelki síkon elvégzett következetes munkával! Itt tudjuk ma megoldani Trianont! És ebben mindegy hányan leszünk, a munka minősége a lényeg!

Éppen ezért kérek mindenkit, aki részt szeretne venni ebben a szellemi folyamatban – melybe a legkülönbözőbb eszközökkel be lehet szállni, akár esetenként csak kis időt fordítva erre – hogy hallgassa meg az alábbi hangüzenetemet a megoldáshoz vezető nézőpontokról. Továbbá olvassa el a cikket záró Nyilatkozatot.

A megoldás első lépése, hogy fejben, szívben és lélekben mától semmissé tesszük ezt a békétlen határozatot, megszüntetve a szétszakítottságot. Második lépésben felmutatva az igazságot, kinyilvánítjuk az összes olyan kérésünket, melyek megszüntetik a mai igazságtalan és jogszerűtlen állapotot.

Harmadik lépésben ki kell nyilvánítani, hogy a Kárpát-haza sorsa nem azon múlik, hogy ki birtokolja az egyes területeit, hanem, hogy hogyan működtetjük a többi néppel együtt! Egyetlen esélyünk az együttműködés, ahhoz hogy legyen jövőnk!

NYILATKOZAT

Mától semmisnek nyilvánul a trianoni békeszerződés

Én, Hegedűs Gergely András ezennel a 100 évvel ezelőtt ugyanezen napon született trianoni békediktátumot semmisnek nyilvánítom szívemben, lelkemben és a gondolataimban. Ugyanezt kérem minden velem együtt érző és gondolkodó nemzettársamtól. Mostantól egy megbonthatatlan, megmásíthatatlan egységet képezünk, örökre megszüntetve a szétdaraboltságot.

fenti üzenetben elhangzottaknak megfelelően keressük a nemzetünket ért csapásra adandó valódi válaszokat, és az igazság felmutatásával egységesen képviseljük, kérjük és követeljük az igazságtalanságok és jogtalanságok megszüntetését.

Kinyilvánítjuk, hogy a Kárpát-medencében az élhető, hosszú távon fenntartható, alkotó, gyarapító és gyarapodó élet kizárólag az itt élő népek mellérendelő viszonyú együttműködésével, valamint a természeti törvények maradéktalan figyelembe vételével és betartásával tud megvalósulni. Mindezen törekvésünk során nyitottak vagyunk a Kárpát-hazában velünk élő összes nemzet és nemzetiség képviselőivel való kapcsolatépítésre, egyeztetésre, együttműködésre és a kölcsönös megbocsátásra.