A Magyar Szeretetember és Szeretetközösség Mozgalom terve

Minden út a szeretet korszakába vezet.
Ezért a kérdések kérdése az, hogy mindnyájunk útjai hogyan érkeznek a célba. Az új lét alapelve is az, hogy mindenek felett szerelem, szeretet, boldogság van.
Ezért Magyarország és a Kárpát-medence jelenének már ideálja a SZERETET-EMBER és a SZERETETKÖZÖSSÉG. A következő évtizedeknek végképpen ez lesz a programja.

A kanyargós utak is oda vezetnek, hogy lehetőleg minden ember Szeretet-ember, sőt Szerelemember és minden közösség boldog Szeretetközösség legyen. Már régóta napirenden van a szeretetgazdaság elterjesztése is.

A család is akkor család, ha szeretetcsalád. A helyi társadalom is akkor közösség, ha alapvetően szeretetközösség. Egy szellemi társaság, vagy egy önellátó csoport is szeretetközösség lesz. Változatlanul kezdeményezzük a szeretetfalvak, boldogságvárosok létrehozását.

A földi ember a belső útján pedig úgy lesz Istenember, ha Szerelem- és Szeretet Ember.
Mindennek az érdekében kezdeményezzük a Magyar Szeretetember és Szeretetközösség Mozgalmat.
Ez nem azért születik, hogy az emberek és a közösségek helyett mi juttassuk ideális állapotba az embereket és közösségeket. Csak az emberek és a közösségek teremthetik meg az igazi szeretet minőségüket.

A mozgalom először kisebb, nagyobb lokális kistérségekben megkeresi azokat a helyi hősöket, akiket régóta belül az irányítja, s inspirálja, hogy segítsenek a Szeretetemberek és -közösségek születésében.

A mozgalom természetesen részletesen kidolgozza a segítés alternatíváit, módszereit. A szeretetté válás személyes és közösségi hogyanját fogja tanitani, s egyúttal a felemelkedést ösztönözni. A Magyar Szeretetember és Szeretetközösség Mozgalom a magyarság egyik vezető programja.
Így születhet meg a Kárpát-medencében a szeretetlélek, a szeretetlét és a szeretetnemzet.

Budapest-Máriaremete, 2021 április 15.
A szervező bizottság

A mozgalom jelenlegi központja: 1029 Bp. Kinizsi Pál u. 3. (Máriaremete)

Terveink szerint ezt a tervezetet számos szervezet és közösség írja alá a következő hetekben. A mozgalomhoz való csatlakozást tehát ezen a helyen, illetve június 19-én, szombaton 11 órakor lehet megerősíteni a csatlakozó szervezet/közösség nevével és vezetőjének aláírásával a mozgalom indító megbeszélésén a 2. kerületi Kinizsi Pál utcában a mozgalom központjában.

A részvételi szándékot ezen a címen lehet jelezni: