Tényleg elkezdődött?! – Történelmi jelentőségű tüntetések zajlottak a magyar fővárosban

Az alulról szerveződő megmozdulásokon nem a kormány- és nem is a rendszerváltás, egyenesen korszakváltás a cél; olyan minőségi ugrást hozó iránytűkkel, mint a Yotengrit és a biologika… Ezzel együtt nagyon erősen jelen vannak ez ellenségképek, és kevesebb szó esik a célokról – vajon tudjuk-e tudatosabb szintre vinni az eseményeket annak érdekében, hogy valóban meg tudjuk emelni az egész magyar nemzetet?

Az írásom célja a támogatás. Elsősorban azért, mert jómagam is a GYÖKERES ÉS TELJES VÁLTOZÁSÉRT dolgozom Magyarországon és a Föld nevű bolygón, immár közel 20 éve, a célunk tehát közös. És azért is, mert kívülről nem lehet okoskodással megemelni, teljesebbé tenni valamit, kizárólag akkor, ha beleszállunk mi is, szeretettel, bizonyos szintű azonosulással, és igyekszünk jó irányba vinni.

Érdemes leírni tényszerűen, mi zajlik. Immár több tüntetés is megvalósult az utóbbi hetekben – a legutóbbi szeptember 17-én a „Demonstráció a Szabadságért” elnevezést viselte a fővárosi vonuláshoz csatlakozásra buzdító videó alapján, egy kerületi újság beszámolója szerint több ezres volt -, a fennálló hatalom távozását követelve és az ország teljes megújulását, döntő változásokat kitűzve célként. A jelentős mennyiségű embert megmozgató gyűlések létrejöttét az tette lehetővé, hogy számos eddig egymástól elkülönült, kislétszámú és nem hatékony kezdeményezés az együttműködés útjára lépett. Ennek megfelelően az egyik jelszava a gyűléseknek az egység, és a résztvevők egységre hívnak minden magyart.

Egységre hívnak minden magyart

A tüntetéseken elhangzott beszédek alapján a résztvevők a mai politikai elit teljes lecserélését követelik, pártállástól függetlenül, „az összes párt távozását a Parlamentből”. Ennek megfelelően nem csupán kormányváltást akarnak. Ugyanakkor ezen túlmenően nem csak a rendszerváltást, hanem egyenesen a korszakváltást jelölték meg célként. Ennek eszköze, vagyis a megoldás a jelen helyzethez a tüntetők szerint a visszatérés a Szent Koronához, és az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása, a jogfolytonosság helyreállítása. Szintén kiemelt elem a koronavírushoz való viszonyulás, élesen elutasítják az oltatlanokat sújtó hátrányos megkülönböztetést, és megjelenik a beszédekben az oltási kampány ellenzése, különösen az egyre fiatalabb korosztályok tömeges oltása miatti aggodalom. (A felszólalók között az első esemény programjában az Orvosok a Tisztánlátásért nevű szervezet képviselője is szerepelt.)

Egymás ellen helyett egymást kiegészítve és egymásért

Számos olyan elem feltűnt a beszédekben, amely a tudatossági ugrást követő új minőségű világhoz vezet. Az egyik felszólaló például az új magyar társadalmi felépítés alapjaként a rábaközi táltosok hagyatékát összegző Yotengritre hivatkozott – hosszasan idézve a leglényegesebb részeket – , amely a mellérendelő viszonyt biztosít, és az egymás ellen (egymás elnyomásából) élés helyett az egymást kiegészítő, egymást segítő viselkedési mintát érvényesíti országszerte.

Egy másik beszédben a biologika egyik hazai képviselője a jövőbeli magyar egészségügy számára adott irányt: az embert a test-lélek-szellem egységét szem előtt tartva vizsgálják és gyógyítják; a kezelések elsődleges célja az okok megszüntetése.

Amire évtizedek óta várunk: alulról szerveződő politikai erő

A mostani fejlemények történelmi jelentőségűek: egyrészt azért, mert előlép egy mozgalom, amely a korszakváltást tűzi ki a zászlójára. Teszi mindezt egy egyre gyorsuló korszakváltás kellős közepén, amely kérlelhetlenül lezajlik, eltiporva mindent, ami nem egyezik az isteni/természeti törvényekkel. Ez a feltartóztathatatlan változás kérdőre vonja az emberiséget, hogy egyáltalán akar-e létezni tovább a Föld nevű bolygón. És meghagyja azt az egyetlen egy megoldást, hogy tudatosan felvállaljuk ezt a korszakváltást, alkalmazkodva hozzá. Felvállaljuk ezt a hatalmas ugrást az újfajta minőségbe, a sokkal tudatosabb létezésbe, és közben szembenézünk a világunkra rátelepedett hét-nyolc rétegnyi hazugsággal. És felvállaljuk az igazságok kimondásával és az életünk gyökeres megváltozásával járó kényelmetlenséget.

A másik történelminek minősülő elem, hogy Magyarországon egy valóban alulról szerveződő, a magyarság tudatállapotát és akaratát közvetítő erő jelent meg a politikai palettán. Még ha egyelőre egy parányi pontként, de mégis ott van. Ez nem igazán volt jellemző az utóbbi évtizedekben, hiába szűnt meg immár 31 éve az ország katonai megszállása. Ha új politikai erő érkezik, legfeljebb ideig-óráig érezhető rajta a társadalmi akarat érvényesülése és érvényesítése; ehelyett sokkal inkább a pénzről, a műbalhékról és a fennálló művilág fenntartásáról szól, a teljes pusztulásba rohanó emberiség irányzatainak a kérdések nélküli betartásáról. Ellenségképek és kikiáltott bűnösök érkeznek minden mennyiségben minden párt üzeneteiben, korszakváltásról például viszont egy szó sem esik. Továbbá marad a politikusok és a nép közötti látótávon kívüli távolság.

A békés átalakulásért mindannyiunknak tenni kell!

Kétségtelen, hogy az idén ősszel zászlót bontó kezdeményezésnek is vannak ellenségképei és megosztó üzenetei is, továbbá olyan túlhevült mondatai, amelyek inkább a lehúzó erőknek kedveznek. A fent felsorolt elemek jelentősége ugyanakkor elvitathatatlan, és a megoldás nem a hiányosságokon való fennakadás, hanem azok pótlása, hogy minél inkább a bölcsesség és a szeretet vezérelje a magyarság magjának a megnyilvánulásait, és hogy valóban meg tudjon történni Magyarországnak a Teremtő Szer által is megfogalmazott és támogatott békés átalakulása.

Akkor hát lássuk, hogy a 2008 és 2011 között szintén korszakváltást célzó és szintén alulról szerveződő Magyarok Szövetsége tapasztalatai alapján; az immár két éve működő Teremtő Kör által kiérlelt jövőkép, elvrendszer és működés alapján; továbbá az általam 19 éve járt nemzetépítés és 25 éve járt belső út tapasztalatai alapján mire kell figyelni, miben kell előre lépni a magyari mag mozgalmának?

Nem a Szent Korona a lényeg, hanem a szellemiség, amit képvisel

Röviden így összegezhető amire szükségünk van: minden szinten, minden megnyilvánulásban és minden cselekedetben törekedni kell a Természeti/Isteni törvényekkel való összhangra. Ebben kiváló eszköz a Szent Korona, de nem a tárgyhoz – valójában és közjogilag élő személyhez! – és a hozzá kapcsolódó törvényekhez kell ragaszkodni, hanem az általa képviselt és kisugárzott szellemiséghez. És tudomásul kell venni, hogy ehhez a ragyogó szellemiséghez máshonnan is van bejárat, nem csupán a Szent Korona irányából. Így aztán elég sok olyan társunk érkezik meg a korszakváltáshoz szükséges tudatossági szintre, akinek fogalma sincs a Szent Koronáról, a Szent Korona valódi jelentőségéről, egy-egy ilyen társunknak mégis fontos lehet a szerepe, és jól be is tudja tölteni ezt a szerepet, akár főszerepet is.

Mindenek előtt tisztázzuk: a természeti törvények alább kifejtett működése nem amiatt fontos mert Jézus vagy bármely más nagy tanító ezt mondta, vagy mert épp a Szent Korona jelrendszeréből ez olvasható ki. Vagy mert ezek olyan szépen hangzó, erkölcsös dolgok, és ettől olyan szépséges, békességes, rendtartó szentfazekak vagyunk. Mindezek helyett az alábbi tételek azért szükségesek, mert ezeket szem előtt tartva, ezerszer vagy inkább egymilliószor hatékonyabban lehet működni. Sőt, jelen korszakváltás minőségét tekintve kizárólag így lehet célba érni!

A bajból kivezető útért mi magunk vagyunk a felelősök

Mindezek miatt tehát elsősorban VALAMIÉRT kell kiállni, ahelyett, hogy valami ellen dolgoznánk: célszerű a célok meghatározása, annak idején a Magyarok Szövetsége 21 pontja minden gyűlésnek, összejövetelnek egy magas szintű indítást adott, a mozgalmat pedig jó mederbe terelte. Ebből a szempontból emlékezetes és örömteli volt a Hősök tere idei szeptemberi tüntetésén az egyik mondat, miszerint a mozgalom egyik kezdeményező vezetőjét azért nem lehet legyőzni, mert ő nem harcol, ő a béke tervét alkotta meg Magyarországnak.

Célszerű érvényesíteni azt a természeti törvényt, hogy minden minket érő dologért mi vagyunk a FELELŐSÖK, akár egyéni, akár nemzeti szinten. Tehát a jóért, rosszért egyaránt, azért a nehéz helyzetért is amiben most vagyunk – hiába lenne kényelmes ezt hinni, de nem a politikusok, nem a háttérhatalom és nem is a gonosz főnök a munkahelyen, hanem bizony mi magunk… – , de a kivezető út megalkotásáért is mi felelünk – nem a politikusok, nem a megmondóemberek és nem is a Szentlélek…. Tehát amellett, hogy le kell lepleznünk a hazugságokat és fel kell számolnunk a jogsértéseket, a bajaink kifele vetítése és a politikusok ócsárolása és parlamentből kisöprögetése helyett a MEGOLDÁSOKRÓL beszéljünk!

Elemi erejű példa a fenti két természeti törvény működésére a 2006-os öszödi beszéd utáni időszak. Amikor nap mint nap ott álltunk a Kosssuth téren (jómagam a debreceni főtéren, de azt is épp úgy hívják), a hatalmas felhajtó erő megtapasztalásán és a kapcsolatépítésen túl nem sokra mentünk a tüntetésekkel. Mert Fletó nem takarodott el, hiába skandálták ezrek. Ezzel szemben 2008-ban elindult egy mozgalom, melynek vezetője kifejezetten arra kért, hogy ne pazaroljuk az erőt és az időt a tüntetésekre, hanem inkább helyben építkezzünk. Majd amikor ez a mozgalom először vonult az utcára, 2009. március 21-én, akkor azon a tízezres gyűlésen egyetlen szó sem esett a hatalomról, se a miniszterelnökről, se a pártokról. Szó esett viszont az ország gyógyításáról és jövőjéről, mert hogy számos település közössége, helyi Magyarok Szövetsége-tagszervezet mondta el, milyen eredményeket értek el (helyi vásárok megszervezése, kalákák, elesettek megsegítése, stb.), és számos tagozat számolt be arról, hogy milyen jövőképet állított fel az ország számára egy-egy adott szakterületen. És láss csodát egy bizonyos pillanatban szétnyíltak felettünk a felhők és ránkragyott a nap, és egy bizonyos pillanatban megérkezett az sms: Gyurcsány Ferenc a mai napon lemondott…!  

Amire nagyon kell figyelnünk: hazugságot csak az igazsággal lehet megszüntetni

Még egy dolog, ami miatt a nagy leleplezéssel, rendtevéssel, börtönnel fenyegetőzéssel csínján kellene bánni: a hazugságok és valótlanságok szövődményes dzsungele. Ma Magyarországon nincs olyan politikai erő, sem sajtó, amelyik az igazságot képviselné, ehelyett mind a kormányzati, mind az ellenzéki folyamatosan tetten érhetően ferdít, hazudik, félrevezet vagy legalábbis demagóg féligazságokkal operál. Ugyanez igaz a háttérhatalmi játszmákat „leleplező „alternatív” hírforrásokra: tele vannak félelem- és gyűlöletkeltő álinformációkkal, nem egy esetben pár egyszerű kérdésfeltevéssel kimutatható róluk, hogy a megtévesztésünket szolgálják

Nem véletlen, hogy Pap Gábor művészettörténész már egy 13 évvel ezelőtti előadásában felhívta rá a figyelmet, hogy az igazságot lóugrásszerűen, úgynevezett „merőleges” hazugságokkal fedik el. Ez azt jelenti, hogy amikor egy témában végre kezd kiderülni, hogy jó ideje hülyítik a népet, az az oldal, aki a hülyítést végzi, bedob egy leleplező nagy durranást – természetesen a forradalmi oldal bőrébe belebújva (és lehetőleg tovább fokozva az alulról szerveződés erejét, hatékonyságát elvevő félelmet és gyűlöletet) – ami már jóval inkább hasonlít az igazságra, de ettől függetlenül még mindig hazugság (nem 180 fokkal tér el tőle csak 90 fokkal, ezért „merőleges”). Márpedig hazugságokra alapozva igazságot szolgáltatni nagyon nagy hiba lenne…

Békés, törvényes és nyilvános út

Visszatérve az alapelvekhez, lehet a sort folytatni harmadik alapelvként az erőt adó és egyre több társat bevonzó és cselekvésre késztető boldog jövőképpel, a félelemalapú képek és a riogatás helyett (amelyek sokszor épp az ellenoldaltól érkező valótlanságok, nagy-nagy leleplezéseknek beállítva…). Ugyanilyen fontos a békés, törvényes és nyilvános út, amely örömteli módon hangsúlyosan megjelenik a most elindult kezdeményezésben – békét, biztosságot, biztonságot és erőt sugározva. Hála Istennek egyre több helyről visszaköszön és a tüntetéseken is jelen van a mellérendelés hangsúlyozása, amely nélkülözhetetlen feltétele az új világot átható ikrek minőségnek: ez egymást kisegítő nyerő-nyerő alapú gondolkodásnak, a Hunor-Magor viselkedési mintának.

Ugyanígy érdemes odafigyelni az egyszerű, természetes és világos működésre, a leköszönőben levő világ agyonbonyolított, természetellenes rendszereit magunk mögött hagyva. Az elméletek, ideológiák puffogtatása helyett a gyakorlati megoldások és a személyes tapasztalatok előtérbe helyezésére. Hetedik alapelvként adódik az építkezéshez a magyarság értékeiből való merítés és hozzá valamennyi velünk együtt építeni, alkotni akaró embertársunk befogadása vallásra, bőrszínre, nemzetiségre való tekintet nélkül – ezen a téren is jelentős javulást érzékelek az elmúlt években a Kárpát-hazában, mint ahogy a mostani mozgalom is erősnek mutatkozik ezen a téren.

Időnként meg kell térni a tökéletesen védett, megoldásokat adó belső térbe

Minden alapelven túl kiemelkedően fontos, hogy a mozgalom vezető személyiségei folyamatos, élő kapcsolatban álljanak a Teremtőjükkel, Felső/Belső lényükkel, ki-ki a maga vallása, hite szerint, de tartsa magát az igaz útján, tartsa meg magát szeretetben, bölcsességben, ereje teljében, és tudjon megtérni időről időre a maga tökéletesen védett, fénnyel és megoldásokkal telítő belső terébe. Ez a biztosítéka annak, hogy célba is ér a hosszútávfutó pályán, amit a haza újjáépítése jelent.

Ugyanez a kapcsolat szükséges közösségi szinten. Szükséges hogy legalább egy vagy inkább imaláncot alkotva több közösség vegye a fáradtságot, hogy kört alkotva küldjön szeretetet, erőt a mozgalom vezetőit, megmozdulásait, közösségeit támogatva. Egy-egy ilyen közös teremtő imában lássuk, ahogy minden a lehető legmagasabb szinten valósul meg, a lehető legtöbbet adunk egymásnak, a hazánknak és a világnak – és küldjünk ezért hálát, köszönetet! Nagyon fontos, hogy minden egyes megbeszélést, gyűlést így alapozzunk meg; és az is fontos, hogy mindez úgy is tud működni, hogy mindenkit meghagyunk a maga hitrendszerében, és arra összpontosítunk, ami összetart.

A magyar ember lelke a Szabadság

Utóbbi félmondatra ráépítve emeljük ide a magyar egység kérdését, amely már hosszú ideje kulcskérdés – ahogy ez Wass Albert legfőbb üzeneteiből is kiderül – és amelyben szép eredményeket ért el a szeptemberi tüntetések mögött álló kezdeményezés. Ezen egység előkészítéseként akár a Hídépítő konferenciára is tekinthetünk, amely megsüvegelendő módon egy térbe hozta össze a különböző szakterületeken a nemzet jövőbemutató megoldásain dolgozó embereket. Ott is tudott működni, ami a Magyarok Szövetsége egyik alapvetése volt: „Összpontosítsunk arra, ami összetart, és tegyük félre, ami szétválaszt!”

Ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy a magyar ember lelke a Szabadság. Ezt pedig érdemes tiszteletben tartani. Nem véletlenül a választott madarunk a turul, az őcsényi felejthetetlen 2017-es nemzetépítő találkozón egy sólymász elmondta: a sólyom megfigyelései és tudása alapján a szabadság madara. Ez a szabadság pedig azt jelenti, hogy bármennyire is fontos az egység, amikor építkezünk, meg kell hagynunk egymás szabadságát, számunkra elképzelhetetlen megoldás a központosítás. Szabad, önálló, független közösségek szövetségeként tudunk működni, melyben egy-egy közösség önállóan – a saját helyi vezetői, igazságai és igényei mentén – IS és a nemzet egészében – szem előtt tartva a közös célokat, a közös nevezőt és a haza szent kötelességeit – IS képes működni. Természetesen itt is visszaköszön a mellérendelés.

Célokra, jövőképre és alapelvekre van szükség

A legutóbbi hírek szerint a nemrég elindult mozgalom a különböző szakterületekre is keresi a megfelelő embereket – egy szakértői kormány felépítését megcélozva – , és remélhetőleg ezáltal az új hazába vezető jövőképet és megoldásokat szándékozik kidolgozni. Jómagam és több társam nevében mondhatom – a Teremtő Kör nevében biztosan – hogy mindenek előtt szükségesnek tartjuk egy országos szintű jövőkép felállítását, és az alapelvek – fent leírt mélységű – megfogalmazását. Utóbbihoz már leírtam a segítségként szánt üzeneteket, a jövőképhez pedig példaként szeretettel ajánlom a Teremtő Kör gondosan kiérlelt kilenc alapelven nyugvó országos jövőképét, továbbá a már fentebb említett Teremtő Szert, amely egyaránt ad jövőképet és teremti annak megvalósulását.  

Hegedűs Gergely András
2021 szeptember