A felemelkedésünk kulcsa: az új emberi minőség

Ki a Szeretetember?

Minden és mindenki szeretetből ered, így eredendően mindenki Szeretetember. A mostani korszakváltás fő kérdése, hogyan tudunk visszatérni az eredetünkhöz, hogyan tudjuk egyre többen megélni, megtapasztalni a mindent mindenkivel összekötő szeretetet.

A visszatérésünk egyik kulcsa az új emberi minőség, a Szeretetember mintaként megfogalmazása, és az ide vezető út példáinak folyamatos terjesztése – a Magyar Szeretetmozgalom (MA-SZEM) és a születendőben lévő új magyar sajtó által.

A korszakváltásnak köszönhetően egyre több külső esemény és belső erő támogatja a szívünkben lakó Szerető Ember megélését. A most beköszöntött új erőtér valójában immár kizárólag ezt a minőséget támogatja, ezért óriási az esélyünk a döntő változásra.

A Szeretetemberré válás szorosan összefüggő folyamat a tudatosságunk folyamatos növekedésével: a szeretet útja nem csupán a szív útja, a szív és az értelem kézen fogva járja ezt az utat. A gondolat, a szó és a tett egy tőről fakad és egy irányba mutat ezen az úton: a szívünk középpontjából az isteni minőség megvalósítása felé.

Mi jellemzi a Szeretetember minőséget?

A legfőbb alap, hogy napi szinten használom a belső forrásom, ebből merítve rendben vagyok, örülök magamnak, örülök az életnek, és örülök a másiknak, feltétel nélkül. A belső forrásom végtelen, így a rendelkezésemre álló szeretet is végtelen. Ez állandó bőségtudatot és bőkezűséget eredményez a mindennapokban, gyógyítva a végességtudatban, szűkösségtudatban és szeretethiányban szenvedő (és emiatt pótszereken csüngő) régi világot.

Az önmagát szerető ember meglátja a jót és a szépet a másikban. Tud kérdezni=megvan a képessége a figyelemre. Szeretetteli visszajelzéseket ad, és elég egyetlen ilyen visszajelzés, mert beindítja a szeretetáramlást két ember közt. Ez az áramlás egységet hoz, azért, mert mindkét emberben megnyitja a belső teret, márpedig legbelül mindenkiben ugyanaz lakik. Megérkezik a megértés és az elfogadás, még ha más is a nézőpont. Ez kulcsfontosságú a nemzetépítés során, mert minden komoly kezdeményezés előbb-utóbb eljut a másik elfogadásának a próbájáig.

Milyen a Szeretetközösség?

A szeretetüket örömükben áramoltató emberek közössége olyan kincsekkel bír, amelyeket sehol máshol nem tudunk megkapni, ugyanakkor elengedhetetlenek az egyéni és társadalmi szintű felemelkedésünkhöz. Nem véletlen, hogy a halál és a születés közötti időszakban a lelkek boldogan együttműködő szeretetközösségekben végzik el a fejlődésükhez szükséges tanulást, úgynevezett lélekfürtöket alkotva. (lásd: Dr. Michael Newton – Lelkünk útja I., 7. fejezet: Az elhelyezkedés)

A Kárpát-haza szeretetközösségeiben (jómagam például a Pilis-Hargita túramozgalomban vagy a Teremtő Körben) számtalanszor megtapasztaltuk, hogy egy-egy tag mekkora erőt kap az előre lépéséhez azáltal, hogy a közösség többi tagja szeretettel, a jó tulajdonságai alapján gondol rá és beszél róla, azokat folyamatosan erősítve. Az egymást egyéni útjainkon segítő imák ezt tovább erősítik. A Szeretetközösség legfőbb tulajdonsága, hogy erőtere és állandó visszajelzései mindenkit serkentenek az egyéni fejlődésre, és mindenkinek felszínre hozzák a legjobb részeit.

A Szeretetközösség tagjaként az ember a szívében hordozza a másikat, ezzel egyfolytában erősíti őt. Gondoljunk csak bele a magyar nyelv által leírt kép lényegébe: ha valakit beteszel a szívtérbe és ott tartod, akkor ott hihetetlen nagy erőt kap, méghozzá folyamatosan!

Összességében a Szeretetközösség minden tagjának nagyobb lesz az életereje. Mindenkinek nagyobb lesz a biztonságérzete a közösségben, bátrabban felvállalja önmagát – ezzel a közösségen kívül járva is felvállalja az újkori szeretetemberi minőség képviseletét.

Felemelkedés

A társadalmi szintű felemelkedés feltétele az egyéni szintű, belső felemelkedés.

A felemelkedés során az ember egyre inkább megtalálja önmagát: egyre inkább épít ragyogó, fehér fényt sugárzó tulajdonságaira, tehetséges, tudást hordozó részeire. Eközben felszámolja elakadásait, egyre kevésbé hatnak rá a lefelé húzó erők. A nagytudású, húzóerővel bíró részei mellett tisztában van a tanulatlan részeivel is, azokat elfogadja, ad időt és szeretetet a fejlődésükhöz.

Minden jel arra utal, hogy egyre többen lépünk egyénileg erre az útra, az önismeret útjára. Folyamatosan növelve életünkben a szeretet, a bölcsesség és a tudatosság hatóerejét. A sok-sok egyéni erőfeszítés által folyamatosan növekedik a fény.

Ám a közös felemelkedésben talán nem is annyira az úton járó emberek mennyisége a döntő, hanem az együttműködés. Egymás bátorítása, a jó példák terjesztése, akaratunk közös kinyilvánítása. Az együttműködés elsődleges szintje a közösség, ezen a szinten szép eredményeket látunk a hazánkban és a bolygón.

A felemelkedés érdekében a következő szint a közösségek közötti háló létrehozása, amiben a MA-SZEM-nek döntő érdemei lehetnek. A jövőnk szempontjából rendkívül izgalmas kérdés, hogyan tud két közösség szeretetet adva, befogadóan, az értékeket meglátva közeledni egymáshoz? Ennek támogatása lehet az egyik legfontosabb hozadéka a MA-SZEM tevékenységének, a jó példák terjesztése és a helyi hősök bemutatása mellett.

Ez történhet akár a kifejezetten e célra létrejött találkozók által, akár csak azáltal, hogy hírt adunk magunkról egymásnak. Azzal, hogy megismerjük és figyelünk rá, máris óriási erőt tudunk adni a másik közösségnek. Ezt tovább erősítheti egy-egy közösség a többi közösségért végzett imákkal, meditációkkal, szeretetküldéssel.

Ha két közösség között szeretetkapcsolat jön létre, több közösség ilyen módon történő belépésével pedig egy szeretetháló kezd kiépülni az országban. Ahogy ez a szeretetháló épül, úgy kezdjük el egyre jobban használni a rendelkezésünkre álló szellemanyagot (kvantummezőt, teremtőerőt, ki hogyan nevezi…). Ha tudunk közös célt megfogalmazni, a szeretetháló által sokszoros teremtő erővel támogatjuk meg ezt a célt, és elkezdjük átalakítani az országot, az új kor minőségének megfelelően.

Honnan hová tartunk?

Az elmúlt két évtizedben számos erőfeszítés történt a magyarság felemelkedése érdekében. Ezekből minden velünk maradt, ami szeretet alapú: minden ölelés, szó, írás és gondolat. Mindet felhasználhatjuk a következő nagy kiáradásnál.

Minden elveszett, ami nem szeretetalapú volt: ami emberi gyarlóságból, félelemből, gyűlöletből vagy egyéb tanulatlan részeinkből eredt. Tehettünk bele bármennyi munkát, állhatott mögéje akárhányezer ember.

Ami jó hír, ez a rengeteg mozgalom és kezdeményezés a közös fejlődésünk kohója. Minden egyes lépéssel hozzáteszünk valamit a magyarság tanulási folyamatához.

Visszanézve az is látható, hogy minden egyes nagy megindulás eredményessége attól függött, hogy mennyire volt összhangban a természeti/isteni törvényekkel. Hogy mennyi szeretetet, fényt, bölcsességet, tudatosságot tudtunk belevinni.

Óriási erővel megmutatkozott, hogy az adott mozgalom vezetői hol tartanak az önismeret, önfejlesztés útján, mennyire szeretik önmagukat és a világukat. Vezetőként belépve tehát fontos szem előtt tartani, hogy kizárólag azt tudom megteremteni a hazámban, amit magamban, a családomban és a közösségemben képes vagyok megteremteni!

Kívánom, hogy minél több, a leckéivel példásan haladó, a világba boldogságot szikrázó, ragyogó teremtés lépjen be elöljáróként a MA-SZEM-be és a többi sorsformáló mozgalomba!

A fenti írás a Magyar Szeretetmozgalom alapvetéseit összegző füzetbe készült.

Hegedűs Gergely András