Él a remény az emberi lét megújulására! – videón az első Élet Virága Kerekasztal összegzése

Hét, egyaránt paradigmaváltó gondolatokat valló szellemi vezető találkozott május 6-án a MagNet Házban a tudatos korszakváltás jegyében. Az Élet Virága Kerekasztal résztvevői hét különböző területet képviselve igyekeztek megfogalmazni, hogy a maguk területén mivel tudnak hozzájárulni egy olyanfajta jól-lét megteremtéséhez, amelyben a jelenleg egyeduralkodó anyagi-pénzügyi szempontok mellett a szellemi-lelki vetület ugyanolyan fontossággal bír.

A több mint kétórásra nyúló beszélgetésben az egész emberiséget sújtó világválság jelenségeit és okait is megfogalmazták, olyan folyamatokra, összefüggésekre és nézőpontokra is rámutatva, amelyek a mai fősodratú médiában nem kapnak teret.

Az elemzések jóval mélyebbre mentek a ma uralkodó közbeszédben megszokottnál, a problémák valódi okáig hatolva. Ugyanakkor az újfajta megközelítés akkor is megmutatkozott, amikor a lehetséges megoldások kerültek szóba az élet különböző területein.

A visszajelzések alapján a hét vezető őszinte, szívből jövő reményt tudott sugározni, ösztönözve a hallgatókat az emberközpontú, természetalapú gondolkodásmódra, a felelős cselekvésre és az életünk teljes megújítására.

A találkozón elhangzott legfőbb üzenetek ezek voltak

 • A mai bajok gyökere alapvetően a természettől és a valódi természetünktől (természetesség) való eltávolodásban található meg; ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a természet mintáihoz visszatérve nagyon sok minden javítható.
 • Fontos szempontokat hoz be, ha megnézzük, mire tanít minket a természet, és fontos hatásokat indít be az emberben, ha a természetben tud dolgozni. Egyértelmű, hogy a természetben az együttműködés uralkodik, ami az emberiség számára is egy minta, az új paradigma egyik alapja – leváltva a ma jellemző egymás ellen (egymás kárára) élés mintáját.
 • A mai emberiség folyamatosan olyan üzeneteket kap, hogy testként gondoljon magára, és ne gondoljon magára emberként, illetve ne legyen lélektudata. Emiatt (is) fontos az önismereti kultúra növelése.
 • A fent leírt káros hatásra a megoldás az, ha az irányt magunk felé fordítjuk: a kiút befelé van! A kizárólag kifelé vezető út és a belsőségek nélküli külsőségekre építő gondolkodás teljes kudarcba vezet. Erre tanít a 2020 óta tartó válság.
 • A fentiekre rímelve nem véletlenül vizionált a kerekasztal egy olyan parlamentet, amelyben minden nap imával indul. Továbbá nem véletlenül indult a kerekasztal egyperces elcsendesedéssel, amelyben mindenkit meghívtunk, hogy helyezze a figyelmét a szívterére.
 • Az út azért is az önismereten keresztül vezet, mert nem mindegy, hogy milyen irányba vezetjük végig az embereket: a kisugárzásunk a döntő, azt teremtjük meg magunk körül, amit magunk is megélünk. Ugyanakkor az önismereti, befelé irányuló úton nem elég a spirituális fejlődés (keleti kultúra), a személyiség fejlesztése (nyugat) ugyanilyen fontos. Ugyanakkor a külső és a belső fejlődés összekapcsolása is alapvető fontosságú.
 • Ugyanide kapcsolódó gondolat volt, hogy nekünk újítóknak mindenkit magunkkal kell vinnünk, a többségi társadalmat is megszólítva.
 • A befelé vezető irányra ráerősítve elhangzott, hogy a sorrendet felcserélve az ép lélekben ép test legyen a jelmondat: a jelenleg betegségtudatra építő egészségügyben és a gyermekeket értelmetlenül túlterhelő oktatásban is a boldog élettudatot kellene a középpontba állítani. MEGJEGYZÉS: a magyarságnak a szerves műveltségében, a szkíta-hun-magyar hagyaték tudástárában nagyon jó alapja van ehhez!
 • A jelenlegi magyar társadalomban gyakorlatilag megszűntek a minták a különböző élethelyzetek és életkorszakok megéléséhez. A szellemi-lelki megerősödésünket, az élet továbbadását és a boldog kiegyensúlyozott életet nem szolgálja és nem segíti semmilyen általánosan elfogadott érték, hagyomány (MEGJEGYZÉS: az hogy kihúzták alólunk a szőnyeget a szerves műveltségünk szétverésével, a paraszti kultúra, a természettel összehangolt falusi életmód szétverésével éppen azt szolgálja, hogy tudatosan térhessünk vissza ezekhez a törvényekhez, amelyekhez az őseink még tudattalanul alkalmazkodtak: anélkül követték, hogy tudták volna, miért jó ez).
 • Weber egyik gondolata szerint ma érdekracionalitás uralkodik, ezt leváltva értékracionalitást kellene létrehozni, ennek érdekében meghatározni a legfőbb alapértékeket (ezzel összecsengő gondolat az új tudatszint kiépülése, a régit is beépítve) – ezzel megszüntetve a fent leírt hiányt.
 • A korábban a kistelepüléseken meglévő közösségek hatását ma már sok esetben a csoportszervezés tölti be (tréningek, fejlesztési csoportok, szellemi műhelyek). Ez egyben azt is jelenti, hogy az iránymutató értékek összegyűjtése, újra megtalálása már folyamatban van pár évtizede.
 • A közösségek megerősödése a „közösségi immunrendszert” is vissza erősítheti, amely biztosítja az alapvető emberi értékrend tartását, az azt be nem tartókat kiszorítva – a kerekasztalon elhangzottak szerint korábban ez faluhelyen működött. Az is elhangzott a kerekasztalon, hogy egy tudatosabb működési szinten a kiszorításhoz kapcsolódhat az elkövető szembesítése a tettével és a lehetőség megadása számára a fejlődésre, visszatérésre.
 • Szükségszerű a politikába is bevinni az emberközpontúságot és az integrált szemléletet, amelyben többek közt a helyi és az országos érdek egyformán fontos. A közgazdaságtan kialakításánál egy olyan gazdasági modellre van szükség, amely alapvetően a családi működést segíti.
 • Ma az emberiség egy evolúciós meghívást kapott az ötről a hatra lépéshez, amely minden népre hat. Ugyanakkor van olyan része a változásnak, amit a kényszer fog megszülni (ezt láthatjuk a 2020-ban megindult folyamatokban), asztrológiai előrejelzések szerint idén szeptemberben ez a hatás (megint) erősödni fog.
 • kényszerű hatás már belépett az életünkbe: folyamatosan épülnek le a nagy ellátási láncok egyre komolyabb gondokat okozva a világgazdaságban, immár harmadik éve – a világjárvány és a háború mellett számos más gazdasági hatás mutat ebbe az irányba. Emiatt a hosszú táv (paradigma váltás) mellett a rövid távra is figyelni érdemes. (MEGJEGYZÉS: a kialakuló szükséghelyzetekben egyre inkább rá leszünk utalva a helyi, összefogásra, közösségi megoldásokra – ezek megszervezéséhez, támogatásához is mintát adhat az Élet Virága.)
 • A kerekasztal végén elhangzott kulcsszavak is a fenti gondolatok világát tükrözték: vízió, szeretet, szívnyitás, életgazdaság, életösztön, hétszer megült hét-szer.

Az esemény utáni egyeztetésen az Élet Virága Kerekasztal tagjai a szervezőkkel közösen úgy értékelték, hogy az első nyilvános esemény elé célként kitűzött összehangolódás elkezdődött, és mindenki részéről egyértelmű igény fogalmazódott meg a folytatásra. A következő lépés egy a közös célokat kikristályosító nem nyilvános találkozó lesz – a közönség visszajelzései alapján ennek sokan várják az eredményét…