Kiút az istentelen mai állapotunkból: egy minden akadályt elsöprő eszköz

Egyre többen tudjuk, a magyarság fénymagja főszerepet játszik a világ világosításában. Felszámolhatjuk általa ezt a világtalan, lelkünktől teljesen idegen, önpusztító életmódot. Arról azonban csak kevesebb szó esik, hogyan tudjuk elérni, hogy ez a fénymag irányítása alá vonja a Kárpát-medencét? Pedig a válasz egyszerű…

A Teremtő minden embernek ad egy isteni szikrát, az ott lakik benne, még ha mindenki máshogy is hívja. Hívhatjuk ezt tudattalannak, intuíciónak, jobb agyféltekének, léleknek vagy belső fénynek, ő mindig arra fog törekedni, hogy a jó útra tereljen minket. Hogy igazi önmagunkat és küldetésünket felismerve, a velünk született képességeinket kibontakoztatva járjuk az utunkat. Hogy minél boldogabb, alkotó, másokat is gyarapító, szerető és szeretett életet éljünk!

A fénymagunk egyfolytában ezen dolgozik, aztán vagy vesszük az adást, vagy nem. Az viszont biztos, hogy e belső fény hatása a fejlődésünk során egyre erősebb lesz ránk, és egyre jobban uralja a gondolatainkat.

Mindez nagyon fontos a magyarság és az emberiség számára. Miért számít ez a tétel azon a tömegszinten, melyen látszólag csak apró töredék vallja ezt a gondolatot? Azért, mert ugyanezen működési minta mentén tudjuk a Föld nevű bolygót az élhető életbe átfordítani. A látszólag töredéknyi tudatos ember összefogása ugyanis irányító erővé válik.

Ezt a fajta működést első lépésben magunkon érdemes megvizsgálni és megélni. Napi szinten ráhangolódunk és elérjük a Fehér Fénymagunkat, ezáltal minden nap törekszünk arra, hogy a középpontunk irányítson. Ebben az állapotban: „Rajta vagyunk a Jelen, középpontban a Jelen.”

Ha ki-ki a maga hite és lelkülete szerint, nap mint nap elvégez egy ezt támogató gyakorlatot, akkor azt éri el, hogy a Fehér Fénymagja vagyis az isteni része (lelke, örökös része, belső lénye, ki hogyan nevezi) fokozatosan egyre nagyobb mértékben befolyásolja, irányítja az életét. (Pontosabban felgyorsítja és tudatossá teszi az életeken átívelő folyamatot.)

Ennek köszönhetően élete egyre tudatosabbá válik. Egyre magasabb szinten éli meg az életébe érkező (őt tanító) különböző élethelyzeteket, erőtereket és erőhatásokat; és egyre boldogabbá válik az élete.

Ha azok az emberek, akiknél ez már napi szinten működik, megtalálják egymást, akkor indulhatnak be a döntő mértékű változások, akkor tudjuk a pusztulást átváltani felemelkedésbe.

A Föld nevű bolygón élő nemzeteknek és vallásoknak is megvan ugyanis a saját Fehér Fénymagjuk, akárcsak az egész emberiségnek. Az összefogásnak köszönhetően ezek a fénymagok kezdenek egyre erőteljesebben hatni a nemzetek és az emberiség sorsára.

Miért hoznak összhangot a fénymagvak? Mert minden esetben az isteni törvényekkel való összehangolódást serkentik. Bármelyik irányból is törekszik a fénymagja felé (hazafelé!) egy-egy egyén, vallás vagy nemzet, ugyanazt a közös pontot, az Ősforrást keresi, ahonnan valaha ezek elindultak. Mindegyikük onnan álmodta meg magát, a Teremtő forrásából.

További fontos segítség, hogy a Természet valójában egy a Teremtővel, annak földi leképeződését biztosítja számunkra. Ahogy egyre inkább a Fehér Fénymagja vagyis a Teremtője irányítja az emberiség létét, úgy hangolódunk össze egyre inkább a Föld nevű bolygóval, a Teremtőtől kapott otthonunkkal, a bölcsőnket, életünket, ételünket és életterünket adó Természettel.

Egyre többen tudjuk, a magyarság Fehér Fénymagja főszerepet játszik ebben a folyamatban. Azt is tudjuk, mekkora őstudás rejlik benne. És azt is, hogy ebből az őstudásból merítve jövőt lehet építeni, felszámolni ezt az istentelen, a lelkünktől teljesen idegen, önpusztító életmódot. Arról azonban csak kevesebb szó esik, hogy a magyarság fénymagját hogyan tudjuk elérni, működésbe hozni. Hogyan tudjuk elérni, hogy irányítása alá vonja a magyarság mindennapi életét? Pedig a válasz egyszerű. Úgy, hogy MI MAGUNK VÁLUNK A MAGYARSÁG FÉNYMAGJÁVÁ! Ahogy e cikkből is kiderül, a dolog mikéntje egyaránt egyéni és közösségi feladat…

A jó hír az, hogy ez a folyamat évek óta zajlik, azonban minden jel arra utal, hogy ideje tudatosabb, hatékonyabb szintre emelni!

Hegedűs Gergely András