Merjük megálmodni! – Magyarország Ragyogó Jövőképe

 

Ez a Ragyogó Jövőkép Magyarország berendezkedéséről azért született, hogy végre ne csak a bajokról beszéljünk, hanem a megoldásukról, és hogy milyen világba vezethetnek ezek a megoldások. Azért is született, hogy oszlassa azt az általános reménytelen letörtséget, melyben az anyagi alapú (a mai sajtó megmondó orgánumai által diktált)  gondolkodásmódot követve nap mint nap arra jutunk, hogy nincs jövőnk se a magyarság, se az emberiség szintjén. És azért is született, hogy elkezdjünk gondolkodni gyökeresen új megoldásokban, gondolkodni, hinni, beszélni, teremteni…

A magyarság újra boldog, öntudatos nép, betölti szerepét, ragyog a világra. Mintaként szolgál a Föld országainak a Természettel kialakított gyümölcsöző egyensúly miatt és az arra alapozott gyarapító, alkotó életminőség miatt. 

Az országban helyreállt a vidék és a városok egyensúlya, azok az emberek, akiknek ebben volt dolguk, visszaköltöztek a falvakba és a kisvárosokba, ezek a települések újra népesedésnek indultak. A rozsályi példa nyomán virágzó falvak és kistelepülések alakulnak ki országszerte.

Alkotmányunk és törvényeink is teljes összhangban vannak a Világegyetem/Teremtő/Természet látható és láthatatlan törvényeivel.

A külföldi tulajdonban levő és külföldre termelő gyárakban végzett lélekölő munka és a pusztító világkereskedelem kiszolgálása helyett az emberek olyan munkahelyeken dolgoznak, melyek által a helyi szükségleteket elégítik ki, és melyek által egészséges és boldog életet biztosítanak az adott településnek és a hazának, megtermelve, előállítva az ehhez szükséges anyagi javakat és szolgáltatásokat (élelem, ruházkodás, fűtés, energia, közlekedés…). Újra van becsülete a mestereknek, mesterségeknek, szakmáknak, kézműveseknek, családi gazdaságoknak és a kétkezi munkának. Az emberek közvetlenül látják az általuk elvégzett munka értelmét, miután a korábbi kreált szükségletek helyett valódi szükségleteket elégítenek ki, és a munkájuknak helyben van meg az eredménye.

Minden embernek van valamilyen szintű kapcsolata földdel. A nagyvárosi kerületekben és a falvakban mindenhol, minden településen helyi piacok működnek a helyi termelők áruival. Ezt alátámasztja a Közösségi Gazdaságok rendszere, mely településenként, kerületenként működik, és biztosítja, hogy alanyi jogon mindenki dolgozhasson, lakhasson ezekben, továbbá hogy alanyi jogon mindenki napi szinten kaphassa a helyben termelt egészséges élelmiszerből a helyi népkonyhán készített (helyi malmokkal, helyi kemencékkel készített) ételeket. Megszűnt az elesettek, öregek, hajléktalanok áldatlan helyzete, a lélekgyógyítók és a gazdasági közösségek és a felelős helyi vállalatok által mindenki megtalálja a helyét.

Az élelmiszerellátást teljes egészében itthonról származó egészséges vegyszermentes áru biztosítja az országban, kiszorultak hazánkból a műételek.

Az életvédő törvényeknek megfelelően megszűnt a hazánkban a talaj pusztítása, a szemét felhalmozása, a vizek szennyezése, az ételek vegyszerezése. Növényvédő szerek és műtrágyák nélkül, kisebb hozammal, de összességében sokkal magasabb értékű élelmet előállítva, elsősorban családi és helyi közösségi gazdaságokban folyik a termelés az egész ország földjein.

Mint az élet minden más területén, a tudomány a mezőgazdaságban is az Életet szolgálja, a profit mindenáron történő maximalizálása helyett. Ennek megfelelően számos új módszer, eljárás került használatba, amely a természettel összehangolt rendszereket és működést eredményez.

Vezetőink a rátermettségük és emberi értékeik alapján választódnak ki, a teljesítményük alapján értékelik őket, és ez alapján akár vissza is hívhatóak. A mindenkori magyar vezetést kiegyensúlyozva a nemzet ellenőrző, kiigazító szereppel bír. Egy állandó társadalmi önszerveződéssel közvetítve felfelé a társadalmi érdekeket, és biztosítva, hogy a vezetés ne szakadjon el a vezetettektől, és ne léphessen torz, magyarellenes, emberellenes és életellenes útra.

A Kárpát-hazában minden magyar függetlenül a lakhelyétől teljes értékű életet él, egyenrangú emberként a többi nemzet tagjával, teljes önrendelkezéssel bír. Ugyanez érvényes a többi nemzet és nemzetiség tagjaira is. Örökre száműztük a kisebbség szót a jelentésével együtt. A nemzetek és nemzetiségek mellérendelő együttműködése teljes a Kárpát-medencében, felismerve a közös érdeket: a szerves egységet alkotó Kárpát-haza (az Aranyos Szegelet) egészséges működtetését.

Újra érvényesül az a tétel, miszerint minden föld és minden természeti kincs az egész Kárpát-medencében a Teremtő vagyis a Föld nevű bolygó (vagyis a történelmi magyar alkotmánynak megfelelően a Szent Korona) tulajdona. Mi csupán használati jogot élvezhetünk, ezek a kincsek nem képezhetik nyereségcélú kereskedelmi forgalom tárgyát, hanem kizárólag a helyi közösségek boldogulását segítik, de csakis úgy, hogy az unokáink is legalább ilyen állapotban használhassák majd.

Az egészségügyben az Élet szentsége a legfőbb szempont a régi világ nyereségérdeke helyett. Általánosan elterjedtek a természetes gyógymódok, és megelőzésként beépült a mindennapjainkba az egészségre, teljességre törekvés, a gondolkodásmódban és életmódban egyaránt. Gyógyítóink egész emberként kezelik a hozzájuk fordulókat, és a betegségek okainak feltárásával, valamint az okoknak a gyógyulóval közösen történő megszüntetésével gyógyítanak. A gyógyításhoz használjuk a lélek és a gondolatok erejét és tisztán kimutatható hatását a sejtjeinkre.

Az oktatásban szabadon építhetünk ősi hagyatékunkra, tudásunkra, itt is az Élet Szentsége a fő szempont. A megszülető gyermekek a születésüktől fogva minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy saját valódi énjüket, tehetségüket, életfeladatukat megtalálják, vagyis azt a területet, amiben a legjobbak tudnak lenni, ami boldogítja őket, amiben ki tudnak teljesedni.

Ennek egyik következménye, hogy Magyarország működésének hatékonysága sokszorosára javul! Annak köszönhetően, hogy a munkájukat szerető és magas szinten végző emberek töltik be a különböző szerepeket. Az ország tele van jókedvű emberekkel, akik a helyükön vannak, sikeresek az életükben, és boldog alkotó munkát végeznek.

Minden családban 3-4-5 gyerek születik, újra gyarapodásnak indul a nemzet. Az országban mindenfelé a rengeteg játszó gyerek és a rengeteg virág a legszembetűnőbb jelenség, általánosan elterjedt a kaláka és a másikat kisegítő, nyerő-nyerő szemlélet.

Mindez óriási változást hoz Magyarország erőterében, kitisztulnak a finomabb, fizikai sík fölötti rétegek, ezáltal inspiráló, felemelő, boldogító gondolatokkal telik meg az éter, ami alapvetően egy támogató közeget hoz létre a Kárpát-medencében az építő szándékú embereknek.