Hogyan jutunk el az élet győzelméhez?

Őcsény, 2018. augusztus 3.,
Az egymásra találás ünnepén, a Társadalomszervezés sátorban elhangzott előadás jegyzete
-Hogyan jutunk el az élet győzelméhez Magyarországon és a Föld nevű bolygón-


Nem egy szakterületnek vagyok az elemzője és magas szintű tanítója, sokkal inkább hídembernek és hírvivőnek tartom magam, aki képes a határok jó cél érdekében történő átlépésére (legyen az földrajzi, szellemi, elmebeli). Ennek köszönhetően képes vagyok a különböző értékes területek összekapcsolására, az összehangolásra és az összefogás megteremtésére.

Az előadás is ennek megfelelően alakul.
Szó lesz a SZELLEMI SÍKRÓL, ez elmúlt évtizedekben kulcsfontosságú munkát végző magyarságkutató szellemi műhelyekről és eredményeikről.
A LELKI SÍKRÓL, a magyarságért, az emberiségért imákkal, szerekkel, közös meditációkkal dolgozó körökről és egyáltalán a belső útról, a belső út sorsdöntő jelentőségéről.
Továbbá a GYAKORLATI SÍKRÓL, ahol ott vannak a magyar szokásokat, életmódot, a szerves műveltségünk elemeit és természettel összehangolt gazdálkodási formákat CSELEKVŐ MÓDON élesztő HAGYOMÁNYÉLŐKRŐL, valamint a HELYI MEGOLDÁSOKAT támogató, az egészséges vegyszermentes termékeket a helyi gazdáktól a helyi vevőkhöz eljuttató szervezetekről.
Miért fontos ezeket együtt tárgyalni? Mert tapasztalat, hogy esetenként, főleg egy-egy nagyobb ívű összefogás meginduláskor e három terület nem érti meg egymást, értékes emberek, csoportok együttműködése hiúsul meg.(világnézeti, vallási, pártpolitikai, egyéb okokból)
Első lépéseként mondjuk ki, hogy van egy nagyon fontos közös jellemzője ezen területeknek mindhárom síkon, hogy A JÖVŐBE MUTATÓ MEGOLDÁSOKAT hordozzák, és az eljövő új világ MŰKÖDÉSI MINTÁIT  keltik életre:
– már pusztán ennek a tények elegendőnek kell lennie a kiegyezéshez! Szövetségre kell lépnünk, csak együtt tudunk belépni az új világba!! –
A fent említett új működési minták közül a legfontosabb az EGYMÁSÉRT ÉLÉS mintája, a jelenleg uralkodó (minden tudományt átható, pl. kapitalista közgazdaságtan, darwinizmus) egymás ellen élés mintáját leváltva, vagyis a nyerő-nyerő kapcsolatok terjedése.
Ez a minta mindhárom területen egyértelműen tetten érhető. Ezeken a területeken érlelődnek ki a jövő Magyarországának az alappillérei, tehát kulcsfontosságú a köztük kialakuló együttműködés és az összehangolásuk.
Ehhez az összefogáshoz első lépésben beszélni kell ezekről az éledő területekről, meg kell teremteni AZ ÚJ VILÁGBA VEZETŐ MEGOLDÁSOK SAJTÓJÁT, – ezért le a kalappal a CivilMultiMédia előtt – és ezáltal meg kell mutatni a legkiválóbb képviselőiket, és be kell mutatni a legjobb kezdeményezéseiket. Be kell mutatni az Igazságot, a valódi értékeket, megszüntetve a lejáratásokat, és alapot teremtve a különböző területek közötti MEGÉRTÉSHEZ, és nem utolsó sorban megteremtve a MAGYAR EMBEREK ÖNBECSÜLÉSÉT.
Mert hiába toldozgatjuk, foltozgatjuk a GDP-t és a fizetéseket, ÖNBECSÜLÉS nélkül nem fog beindulni a felemelkedésünk.

AZ ELŐADÁS MÁSIK FONTOS ÜZENETE – A BELSŐ ÚT JELENTŐSÉGE:

Az előadáshoz az vezetett, hogy jómagam is jelentős szerepet vállaltam (immár 16 éve), vállalok ezeken a területeken és igyekszem hírt adni róluk, és igyekszem megteremteni közöttük a kapcsolatokat, az együttműködést – eközben rengeteg értékes tapasztalatot szereztem, amit úgy érzek, hogy végre át kell adnom.

Nagyon fontos hogy ebben a munkában egy 21 éve járt, magam alkotta belső útra tudok alapozni, ami óriási erőt ad, és a legnehezebb helyzetekben is ki tudom vele rántani magam a gödörből, és ha kell a társaimat vagy az általam irányított csapatot is. Ezt a győztes belső eszközrendszert sikerrel alkalmaztam ezt a Pilis-Hargita túramozgalom felépítése közben, a Wass Albert felolvasások összetartásában és világszerte elterjesztésében, vagy a Magyarok Szövetsége ifitagozatában.
Úgy érzem eljött az ideje, hogy átadjam ezeket a belső és külső úton megtapasztalt működési mintákat, mert ezek a működési minták a nemzet szintjén is sikerre tudnak minket vezetni. Ezek egyrészt itt vannak bennünk a lelkünk mélyén mindenki számára elérhetőek, másrészt itt vannak a csodálatos magyar Hagyatékunkban. Ideje használni őket, mert bármekkora is a baj körülöttünk, bármekkora bajban van a nemzet és a Föld nevű bolygó, ezekre az eszközökre támaszkodva még mindig elérhető az előadásom címében megnevezett cél: AZ ÉLET GYŐZELME. Az Élet Győzelme itt a Kárpát-Hazában és ezen a csodálatos kék bolygón.
Sőt valójában akkora, elképesztő távlatokat hordozó Tudáson üldögélünk mi magyarok, anélkül, hogy használnánk, aminek sokkal nagyobb teremtő ereje van, mint amekkora baj körülvesz most minket!


KIINDULÁS:

Amiről sokszor elfeledkezünk a magyar ügyért ténykedve:
a válság nem csak a magyar hazát sújtja, az egész világot egy életellenes berendezkedés jellemzi. A Föld több mint 200 országa közül egyetlen olyan sincs, mely kormányzati szinten felvállalja, hogy a természeti törvényekhez az Univerzum törvényeihez, az isteni törvényekhez igazítsa a berendezkedését.
Tehát ahelyett, hogy a magyarság megmentéséről, a túlélésről, a pusztulás megállításáról beszélünk, forduljunk át egy bizakodó nézőpontba: MI LEHETÜNK AZ ELSŐ olyan ország, amelyik felvállalja azt a fajta berendezkedést, ami az egyetlen lehetséges út a jövőbe!
Ezért kell az Élet Győzelméről Magyarországon beszélni, és ebből kiindulva a Föld nevű bolygón.

Tehát ahhoz hogy a jelenlegi magyar helyzetet és megoldásokat átláthassuk, először beszélnünk kell az egész világot átható válságról. Vagyis a jelenlegi világválság lényegéről, az általa képzett erőtérről, amiben itt és most dolgoznunk kell, és a már évek óta beindult, kérlelhetetlen változásról, ami pusztuláson keresztül, de mégiscsak az új világot alapozza meg.

 

A VÁLSÁG ISMÉRVEI:

Nincs olyan tudományág, mely ne tudná levezetni, hogy az emberiség a teljes pusztulás felé tart, teljes mértékben életellenes és természetellenes működési minták érvényesülnek. Lehet szépítgetni, de nem csupán egy környezeti, természeti válság alakult ki, hanem az élet minden területét átható válság, tehát nem a természet, hanem az Élet katasztrófája fenyeget.

Egy másik ismérv: a homokba dugott fej. A közbeszédben erről alig esik szó, megjelenik egy-egy rémisztő adat, vagy cikk, ugyanakkor a jövőképekben semmi nem szól arról, hogy a létezésünk feltételei megszűnnek ebben az irányban tovább haladva.
Az elmúlt napokban is több fenyegető hír jelent meg az éghajlatváltozásról (ezekről később még szó lesz), ehhez képest szintén pár napja az OECD kiadott egy jövőképelemzést, miszerint 60 év múlva egy picivel jobban fogunk élni – alapvetően ugyanebben (!) a berendezkedésben.
Mennyivel másabb egy-egy beszélgetés a magánszférában, baráti körben, amikor úgy igazán belegondolunk milyen lesz 40 év múlva a gyerekeink, unokáink élete!
De akkor is legfeljebb a sötét jövőképig jutunk el, pedig ha kimondjuk ezt, akkor kötelességünk mellé tenni a megfelelő – vagyis felelős emberként egyesegyedül adható – választ is! Ami nem más, mint a GYÖKERES VÁLTOZÁS!

Fontos ismérv, hogy minden döntést a pénz határoz meg, az élet minden területén, tehát olyan területeken is, ahol semmiképp se pénznek kellene meghatároznia.
Pl. gyógyszeripar, média – a piaci mechanizmus mindkét piacon emberellenes folyamatokat eredményez: a jó üzlethez minél több betegre van szükség, hisz ahhoz sok gyógyszer kell, nagy lesz a piac; illetve a jó üzlethez népbutító, övön aluli műsorokra van szükség (legalábbis a szerkesztők szerint!), hisz azt sokan nézik, jó drágán el lehet adni a reklámokat.

A negyedik ismérv az előző továbbgondolása: óriási egyensúlytalanság alakult ki az anyag és a szellem között az előbbi javára. Minden területen a bal agyfélteke értékei és gondolkodásmódja van egészségtelen túlsúlyban: pénz, racionalitás, „akarom de mindenáron”, „hiszem ha látom”, férfierő.
Ez azért fontos, mert megadja az irányt, az egyensúly visszaállításához:
női energia, intuíció, jobb agyféltekés területek, belső tudás, spirituális képességek, belső út rendkívüli módon felértékelődtek a mai világban.
Ez nem jelenti azt, hogy utóbbiak értékesebbek, a KETTŐ EGYÜTT működik jól!!
Ne essünk a ló túloldalára, a racionalitások nélkül elszállunk.

KÖVETKEZTETÉSEK A VÁLSÁG JELLEGÉBŐL – a MEGOLDÁS ELEMEI:

Mindezek az ismérvekből több dolog következik.
Az egyik, hogy a jelenlegi mismásolás miatt az első feltétele a változásnak, ha a fent leírt valódi mélységében írjuk le a válságot, a hazugságokat, szépítgetést lefejtve nézzünk szembe az igazsággal, a valódi helyzettel. Vagyis azzal, hogy a baj óriási, közel visszafordíthatatlan folyamatokig jutottunk a pusztításban. Ugyanakkor mindezt csakis úgy érdemes megtenni, hogy azonnal mellétesszük: a válság mélysége miatt gyökeres és az élet minden területére kiterjedő változásra van szükség.

További fontos tétel, hogy – a fent leírt óriási egyensúlyhiány miatt – a racionális gazdasági fizikai szinten, a megszokott fizikai eszközökkel, és pénzalapú szemlélettel nem lehet megoldani a válságot!!
Tehát A LEKÖSZÖNŐBEN LEVŐ MAI VILÁG ESZKÖZEIVEL NEM LEHET FELSZÁMOLNI EZT A VÁLSÁGOT!
Ez nagyon fontos tétel, amikor építkezni akarunk. Ha például építeni akarunk egy új országos szövetséget, ne kövessük le megint (lásd régi Magyarok Szövetsége) a mai agyonközpontosított vállalati, szervezeti felépítést – helyette hagyatkozzunk a szerves felépítésre, ahol egyensúlyban van a Helyi és az Országos szintű vezetés.
Vagyis az IS-IS törvényeknek megfelelően egy csoport helyi szinten maga szervezi az életét,a maga helyi céljai mentén, a maga helyi vezetőivel. Ugyanakkor alkalmanként képes részt venni az országos összefogásban, alárendelve magát a Nagy Közös Nevezőnek.

A megoldás tehát a ma látható sivár háromdimenziós tértől egy emelettel feljebb, a földtől elrugaszkodott szinten, a szellemi lelki síkon érhető el. A tudomány mai szintjét meghaladva, a régi világ tudatállapotán túllépve, és az egyéni fejlettségi szintünket meghaladva  érhető el
ha úgy tetszik CSODÁK ÚTJÁN!
Ha belegondolunk, a Föld különböző természeti rendszereinek pusztulását látva valóban csodára lesz szükség, pl. ötször annyi hőhulllám várható a jövőben, mint emennyi most EU-ban van. Miközben Németország egyes területein 30 százalékos a terménykiesés a páratlan aszály miatt, Portugáliában hamarosan 50 fok lesz, amit még soha nem mértek Eu-ban…
Magyarországon idén tavasszal a méhek fele (!) elpusztult.
Ezek mind pár napos hírek!
Ezen a területen reményt adhat ugyanakkor az a fajta kapcsolatépítés a természettel, ami megint csak meghaladja a tudomány jelenlegi szintjét, és számol a természet szemmel nem látható, (jelenlegi) műszereinkkel nem érzékelhető törvényszerűségeire és szereplőire.

Jó példa az a bolgár önellátó közösség, mely imáival a(z elmúlt évszázadokban a mesékbe száműzött) természetszellemek és természetes elementálok segítségével képes befolyásolni az időjárást a gazdasági tevékenységeit támogatandó. De saját személyes megélésem a Pilis-Hargita példája, ahol egy-két ember belső munkája mindig segítséget hoz az időjárásért felelős elemektől, erre egészen elképesztő történeteink vannak, melyek rendszeres megélése végül egy korábban csak a fizikai dolgokban hívő mérnök barátom nézeteit is átírták…
Tapasztalataim szerint a kölcsönös támogatás egyik alapja az összhangra való törekvés a természettel, a tisztelet, a szeretet a gondoskodás a természet felé. A másik a hit a természet szemmel nem látható erőiben és a hozzájuk küldött rendszeres ima.
Mindez a Föld gyógyítására is esélyt ad!

Zárásként mindezekből az is következik, hogy azok a vezetők, akik a régi világ mintáiban nőttek fel, az agyuk erre a pénzalapú gondolkodásmódra van ráállva, ebbe vannak beágyazódva, ebben működnek évtizedek óta, nem alkalmasak ennek a változásnak az elindítására, következésképp a változás CSAKIS ALULRÓL INDULHAT EL. (Ami nem jelent azt, hogy a felelősen gondolkodó vezetők ne tudnának ebben részt venni,de erről később.)

 

A VÁLSÁG erőteréből FAKADÓ ESÉLY:

A válság akkora, illetve a torzulás – elég csak a médiára, a televíziós műsorokra vagy a tömegtermékek silányságára, a bolygó tönkretételére, a világkereskedelem életellenességére gondolni – már annyira szembetűnő, hogy egyre több ember számára kilóg a lóláb, egyre több ember ébred fel, egyre több embernek lesz elege a hazugságokból és az önámításból.
A VÁLSÁGGAL JÁRÓ VÁLTOZÁS MEGFORDÍTHATATLANSÁGA:
Egy új korszak érkezését akár egy ember akár egy közösség életében egy új erőtér határozza meg. Miről ismerszik meg egy korszakváltás akár egyéni akár nemzeti szinten? Arról, hogy az egyik erőtérből átmegyünk a másikba, a régi erőtér által fenntartott dolgok, bárhogy is ragaszkodunk hozzájuk, semmivé válnak, helyt adva az új erőtér dolgainak.
Egy ilyen korszakváltás elkerülhetetlen, megfordíthatatlan,ellenállhatatlan, feltartóztathatatlan.
Miért igaz ez a mostanira is? Mert ennek az életellenes, önpusztító, pénzalapú korszaknak szemmel láthatóan lejárt az ideje, önmagát számolja fel. Sokan megrettennek az általános pusztulástól, (még 20-30 éve is mennyivel emberibb volt a világ, színigaz), de valójában ez a pusztulás szétveri a régi világot, utat nyitva az új dolgoknak.

TUDATOSSÁG A VÁLTOZÁSBAN:
Hogy hogyan éljük meg a változást, az a tudatosságunk szintjétől függ. Ha elfogadjuk és felmérjük az új időminőséget, az új erőteret, és annak megfelelően elkezdünk teremteni, akkor mi irányítjuk a változást.
Tudatosan az új dolgok felé fordulunk a régi siratása helyett, egységes jövőképet teremtünk az ilyen jellegű rendezvényekkel, a tudatos társadalom sajtójával.
Így végső soron ennek az új időminőségnek, új principiumnak a magas szintű megvalósulását éljük meg. Ellenkező esetben beleesünk, tudattalanul belesodródunk a változásba nem mi irányítjuk a folyamatokat.
Thorwald Dethleffsen is beszél erről a Sors mint esély című könyvében – egyéni példa: az új principium tudattalan esetben lábtörést balesetet okoz, tudatos esetben az ember elkezd egy új sportágat, tehát magasabb szinten éli meg az új erőteret.
Egy nemzet szintjén az új világ változásai tudatlan szinten katasztrófákat hoznak, tudatos szinten katarzisokkal járnak.
Ami a katasztrófák és katarzisok összefüggését illeti, nem véletlenül írja a Jóskönyv című nagyszerű szerzeményében Müller Péter, hogy a „Az elodázott katarzisok összessége a katasztrófa.” – Pontosan így igaz, hiszen az elodázott katarzisok azt jelentik, hogy nem vagyunk a helyünkön, nem végezzük a dolgunkat, nem éljük a sorsunkat, nem éljük a meg a tehetségünk és sorsunk által kínált katarzisokat!
Aki viszont elkezdi végrehajtani a vele született képességek és sors mentén a feladatait, boldog életet kezd élni, és katarzisok sorozatán keresztül beteljesíti a sorsát!
Gondoljunk csak abba bele hogy a nemzetnek az a része, amelyik elkezdett ébredezni mekkora katarzisokat élt át az elmúlt 20-30 évben?!
Példák: csíksomlyói nyereg, Badini Jós Ferenc előadás Debrecenben ahol 200 ember sírt 1997 őszén, amilyen beszédet mondott az ujgur vezető 2008-ban a Kurultájon, Bösztörpuszta, ahol megéltük azt a csodát, milyen lehet az az igazi Magyarország, a Pilis-Hargita csodái, a nemzetegyesítő táborok a 2013-as Nagyszala után Dobogókőn, reggelig lehetne sorolni!
Ha sorra éljük ezeket a katarzisokat, akkor biztosak lehetünk benne, hogy jó úton járunk! Akkor ugyanis tudatos szinten éljük meg, és szolgáljuk a változást.
Nem véletlenül mondják mindig az égiek mikor kapcsolatba lépünk velük nemzetépítő csoportokkal, nélkületek emberek nélkül nem fog menni a változás, cselekvő ember nélkül hiába küldjük az erőt! Ember kell a gátra, mégpedig olyan ember, aki felvállalja a sorsát, mert „Amiért születtünk felelősek is vagyunk.”

 

A MAGYAR VÁLSÁG LÉNYEGE, EGYBEN MEGOLDÁSA:

A magyar válság legfőbb oka az öntudatunk és önismeretünk, ezzel együtt az önvédelmünk elvesztése, illetve a szellemi vagyonunk teljes elvesztése után az anyagi javaink közel teljes elvesztése az elmúlt évszázadokban.
A folyamatra a legjobb példa Talleyrand mondása, aki azt tanácsolta Napóleonnak:” Vedd el a magyarok múltját, és azt teszel velük, amit csak akarsz” – az elmúlt 200 évben ezt tökélyre vitték az elnyomóink, ezt aligha kell részleteznem, a habsburgok, a szovjetek, a kommunisták profin dolgoztak.
Csak egyetlen példa, hosszú évszázadokon át tudtuk, hogy a szkíta-hun-magyar örökség továbbvivői, hordozói, képviselői vagyunk. Ahogy azt Szántai Lajos is jelzi a nemrég megjelent Hangoskönyvében. Az összes történetírónk ebből indult ki, ezt tanította, de a legnagyobb költőink, az összes Árpád-házi királyunk, a legnagyobb vezetőink is ezt vallották. Sőt, az egész nemzetet ez az identitástudat hatotta át évezredeken keresztül! Egészen a 19. század végéig. Tehát ha egy 12 éves gyereket megkérdeztünk, nemcsak az iskolából, hanem a mondáinkból a meséinkből is tudta, hogy Nimród király népe, a Hunor és Magyar népe, a Szent Korona népe vagyunk, Attila ivadékai vagyunk!
Ezt sikeresen leépítették a finnugor elmélettel, és sok egyéb zöldséggel, amire most nem érdemes szót pazarolni – lényeg hogy megalapozták a kisebbségi érzést és az állandó bűntudatot, és azt hogy nem érdemlünk semmit, örüljünk hogy itt lehetünk,és befogadnak minket ebbe vagy abba az unióba.
A teljes elpusztításunkba azonban becsúszott egy hiba, a 80-as 90-es években elindult a magyarság szellemi újjászerveződése.
Az újra megtalált Hagyatéknak amellett, hogy visszaadja az öntudatunkat, önbecsülésünket, önismeretünket, még egy óriási jelentősége van. A különböző (később részletezendő) elemei mind azt szolgálják hogy bele tudjunk simulni az isteni törvényekbe, a Világegyetem Rendjébe. Az emberiségnek viszont éppen a TERMÉSZETTEL VALÓ ÖSSZHANG megtalálására van szüksége. (másképp pár évtizeden belül teljes joggal eltünteti ezt a civilizációt a természeti törvények kérlelhetetlen érvényesülése).
Ez lehet a magyarázata annak, hogy több egymástól független forrás és jóslat hirdeti a magyarság kulcsszerepét – nagyon szívesen idézzük például Pió Atya jóslatát, miszerint Magyarországról egy csodálatos madár fog majd felszállni… – de nem igazán tudjuk, hogyan is kerülhetünk főszerepbe. Hát így!
Ami tehát birtokunkban van egy fontos kincs, de semmiféle felsőbbrendűséget nem jelent, és önmagában még büszkeséget sem. Büszkék majd annyira lehetünk, amennyire sikerül ezt feléleszteni, és ezáltal meggyógyítani a világot!
De természetesen büszkék lehetünk azokra az őseinkre, aki ezt a tudást a viharos évszázadokon évezredeken keresztül hordozták, őrizték, megmentették, elhozták a mostani fordulópontig, amikor újra fel lehet ezeket hozni a felszínre.

A MEGOLDÁS ELEMEI – folytatás:

Fontos kijelenteni, hogy a változást békés és törvényes úton kell elindítani, és alulról kell megszervezni. Ugyanakkor esélyt kell adni a mindenkori vezetésnek, hogy ebben részt vegyen.
Igenis mondjuk ki azt, ami jó, és támogassuk, de mondjuk ki, és állítsuk le, ami életellenes! A változás az új erőtér miatt irgalmatlanul erős, mindent felforgat, és a vezetőket is ugyanúgy utoléri, és őket is gyökeresen átrendezi, egyrészt MERT ŐK IS EMBERBŐL VANNAK, másrészt, mert ők a mi kivetüléseink, velünk együtt fognak változni illetve, amennyire ez szükséges, kicserélődni.
De ehhez a működéshez amúgy is hozzá kell szoknunk. Tehát függetlenül attól, hogy éppen ki kormányoz, mindig szükség lesz egy erős társadalmi önszerveződésre, arra hogy nemzetként viselkedjünk. A nemzetnek egyfajta ellenőrző, ellensúlyozó, ösztönző, jó irányba terelő szerepet kell betöltenie a mindenkori magyar vezetés felé!
Ilyen szempontból szimpatikus nekem a Bösztörpuszta nyomdokain idén Ópusztaszeren szerveződő Magyarok Országos Gyűlése, amely – legalábbis Vukics Ferenc egyik lakossági fórumából ezt szűrtem le – kimondottan tárgyalópartnernek tekinti a jelenlegi kormány képviselőit.

További szükséges ismérv, hogy a változásnak GYÖKERESNEK és TELJESNEK kell lennie! Tehát nem szabad belemenni a félmegoldásokba, a pénzalapú világ tűzoltó programjaiba, mint pl. a fenntartható fejlődés.
Amíg nem tisztázzuk, mit jelent a fejlődés, mindenki a gazdasági növekedést érti alatta, ami eleve fenntarthatatlan egy olyan zárt rendszerben, mint a Föld nevű bolygó, és eleve rákos burjánzásnak számít a jelenlegi formájában.
Fontos hogy nem egyik napról a másikra várjuk az eredményeket, ugyanakkor tűzzük ki célként MEGALKUVÁSOK NÉLKÜL a teljes megoldásokat, az élet minden területén – társadalom, politika, gazdaság – alapvetően megkérdőjelezve és lecserélve a mai működési mintákat.
Amely minták többségükben többrétegnyi hazugságra alapulnak, mégpedig olyan hazugságokra, amiket már észre sem veszünk, mert egy életen át/és életeken át hozzászokattak minket ezekhez, és mert eleve leszoktattak minket a gondolkodásról és a dolgok mögé tekintéstől.
Tehát tűzzük ki célként a teljes megoldásokat, a Természettel való összhangot az élet minden területén megcélozva!
Nem kell aggódni, már minden területen ott vannak azok az alkotók, gondolkodók és szakemberek, akiket ez a fajta gondolat hajt előre és ez a változás a küldetésük! Ennek köszönhetően az élet minden területén megvannak már az új világba vezető megoldások és programok!

Zárásként az előzőekből következő fontos elem: a változáshoz szükséges programoknak az élet minden területén a magyar Hagyatékra kell alapoznia.Olyan kihasználatlan kincseken üldögélünk, amiket végre használni kell!

 

SEREGSZEMLE – MI AZ, AMI JÓ, MI AZ, AMI ÉRTÉK, MI AZ, AMIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK?

Nagyon fontos felismerni az értékeinket, az eredményeinket, ez nekünk magyaroknak nem mindig megy. Ezúttal nem az őseinktől örökölt eredményekre, hanem a közelmúlt eredményeire gondolok! Éppen ezért érdemes tartani egy seregszemlét, a gyökeresen újfajta berendezkedés felépítéséhez mire tudunk alapozni itt és most a Kárpát-hazában.
Ezt érdemes megnézni SZELLEMI síkon, LELKI síkon, és GYAKORLATI SÍKON.

SZELLEMI SÍK:
A világon egyedülállóak vagyunk abban, hogy az átlag magyart tekintve fogalmunk sincs arról, hogy kik vagyunk, honnan származunk, mik az erősségeink, miben vagyunk jók, mi a feladatunk, mit kellene kezdenünk az életünkkel!
Ugyanakkor a világon egyedülállóak vagyunk abban a tekintetben is, hogy mindenféle állami támogatás nélkül, önerőből, alulról szerveződve, lényegében társadalmi munkában az elmúlt 20-30 évben ezt az ellopott hagyatékot elkezdtük visszaszerezni!
A 20-30 éve szerveződő szellemi műhelyek és főleg az ott előadó magyarságkutatók országszerte óriási jelentőségű munkát végeztek. Összeszedték, újjáélesztették a hagyatékunkat, és a természettel összehangolt megoldásokat, tanításokat sok esetben tudományos szintre emelték.
Sikerült összegyűjtenünk és újjáélesztenünk a magyar Hagyatékot, immár rengeteg tudásunk van a magyar szerves műveltségről, a Szent Korona képi világáról, üzeneteiről, a világot megtartó értékrendjéről, az ősi alkotmányunkról, a rábaközi táltosok hagyatékáról, a pálosok munkásságáról, a Wass Albert által tökéletesen leírt Hagyatékunkról.
Kiemelendő a parasztság által hordozott Szerves Műveltség, aminek óriási jelentősége volt és van! Egyrészt magában hordozta a szkíta hagyatékot az ősi tudásunkat tisztán kimutathatóan, másrészt a legnagyobb viharokban is biztosította a túlélésünket, mert a KÖZÉPPONTJÁBAN MAGAZ AZ ÉLET állt, a népszokások által a születéstől kezdve egészen a halálig biztosította az élet szentségét és az évköri rendben, az ünnepekben ugyanez érvényesült. Tehát ebből ma is rengetet tudunk tanulni, és használni is, amikor az új világ berendezkedésén dolgozunk!
Összességében egy kivételes időszakban vagyunk, amikor ezek a források egyszerre kezdtek élni és hatni!
De ez a forradalom nem állhat meg, hiszen a tankönyveinkben még mindig az elnyomásunkat, kisebbségi érzésünket szolgáló kitalált történelem van, és a nevelésünkben mindennapi életünkben még mindig nem használjuk a páratlan kincseinket! A 10en akárhánymillió magyarból még mindig csak pár százalék van tisztában a valódi értékeinkkel.

A LELKI SÍK EREDMÉNYEI:
A magyarságért és az emberiségért imák, közös szerek, közös meditációk útján dolgozó csoportok rendkívül megszaporodtak. Miért óriási dolog ez? Mert ők már használják azokat a tudati eszközöket a jólét teremtéséhez, melyeket a mai tudomány még nem ismer el (nem hajlandó, de ezt az álláspontját egyre kevésbé tudja fenntartani – néhány tudós eredményei már megbontották ezt az ellenállást! (pl. Elizabeth Blackburn Nobel-díja).
A lelki sík képviselői azért is fontosak, mert ahogy azt kifejtettem, jelenleg a jobb agyféltekés megoldásokkal, a lélek erejével az ima erejével a meditáció erejével vagyunk képesek kijutni a bajból, csakis CSODÁKON ÉS KATARZISOKON keresztül. És itt nem az a lényeg, hogy eldöntsünk a parttalan vitákat, melyik vallás az igazi, melyik irányzatnak van igaza. Ehelyett ezeknek a beindult mozgalmaknak köröknek az a jelentősége, hogy rávezesse az embereket a rendszeres belső életre, a belső erejük fejlesztésére és rendszeres használatára!
Ha pl. elkezdjük a közös munkát, minden este mondjunk egy rövid imát minden társunkért, biztosak lehetünk benne, hogy az összes bomlasztó eszköz és ember kudarcot fog vallani!
Érdemes kipróbálni a 7-szeres szeretet módszerét: életünk egy-egy szereplőjére gondolva mondjuk ki a szeretet szót hétszer, azáltal tudatosan küldve feléje ezt az erőt. Akár családtagnál, munkatársnál, mozgalmi, közösségi társunknál ugyanúgy működik! Annál is akivel nem vagyunk jóban valamiért, sőt ott működik csak igazán! A jelentősége pedig az, hogy megolajozza a kapcsolatokat, sokkal hatékonyabbá, eredményesebbé válnak az együttléteink, mert az erőnk, időnk a felesleges harcok helyett az előrehaladásra fordítódik.
Ki-ki a lelkületének megfelelő vallásán, gyakorlatain, útján keresztül jusson egyre beljebb egyre közelebb önmagához, és minél beljebb jut, annál több ereje és kitartása lesz a közös építkezéshez.
Ráadásul ott középen, minden belső út végpontjában – mindegy honnan jövünk! – ugyanaz az igazság áll, a Teremtő a maga érzékelhető és érzékeink feletti törvényeivel. Minél beljebb jutunk, annál közelebb jutunk ehhez közös középponthoz, Belső Középponthoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz! Annál könnyebben megy az összefogás!

A GYAKORLATI SÍK:
Ide tartoznak a hagyatékunkat hagyományéléssel újraélesztő csoportok, a különböző rendezvényeket tető alá hozó szervezetek csoportok, illetve a helyi megoldásokat, elsősorban a helyben termelt egészséges, vegyszermentes élelmiszert a helyi gazdáktól a helyi lakosokig eljuttató szervezők és szervezetek.
A hagyományélő köröknek az az óriási jelentőségük, hogy életben tartják a szerves műveltségünknek a varázserővel bíró különböző tevékenységeit: pl néptánc, baranta, lovasíjászat, rovásírás, mesemondás, ősi vegyszermentes önellátó gazdálkodás, önellátó körök.
Kiemelkedő jelentőségűek a HELYI PIACOK, helyi megoldások, melyek a legtöbb ember számára megérthetőek, gombamód szaporodnak, a legnagyobb közös nevezőként szolgálhatnak, ÉS MERT A JÖVŐ GAZDASÁGI JÓLÉTI ALAPJAIT TEREMTIK.

Zárásként még egyszer arról, hogy miért érdemes e három síkot együtt tárgyalni.
Mert hajlamosak vagyunk elkülöníteni ezeket, és ha valaki az egyikbe bele veti is magát, nem tud, a másikról vagy különböző okok miatt nem tiszteli, lenézi azt.
Pl. a magyarságkutató szellemi műhelyeket sok honfitársunk egyfajta magyarkodásnak, ahogy szokták mondani „jobbikos” dolognak tartja, és benyomódik nála egy piros gomb, meg se nézi, mi az.
De ugyanez előfordul a lelki sík képviselőivel, benyomódik a spiri nevű piros gomb, és ez egy humbug felkiáltással legyintenek rájuk.
Pedig MINDHÁROM területre égetően nagy szükségünk van a mai helyzetünkben. Bizonyos szempontból érthetően vannak lejáratódva, de megvan rá a lehetőség, hogy ezt rendbe tegyük és mutassuk meg a valódi magyarságot és a valódi tudatos teremtés jelentőségét.

 

AZ EDDIGI KORLÁTAINK ÉS A FELOLDÁSUK A NEMZETÉPÍTÉSBEN:
Tapasztalataim alapján az Élet kiáradása újra meg újra elindít egy-egy nagyobb mozgalmat, összefogást a Kárpát-medencében a magyarságért/emberiségért, ami aztán katartikus élményeken keresztül hoz eredményeket, megmozgat és fejleszt embereket, de végül valahol megreked.
Tapasztalat: egy-egy ilyen mozgalom, kezdeményezés annál messzebb jut, minél több szeretet és bölcsesség van a vezetőiben és tagjaiban.
Hál Istennek egyfajta fejlődés is látszik, vagyis a szükséges erényekből egyre több van e szervezetekben, a magyarság magjának tisztulása, ha kemény küzdelmeken és fájó kudarcokon át, de folyamatban van.

ALAPSZINT:
Menjetek a búsba, nem engedem a hazám pusztítását, kimegyek a hidakra, tüntetek, kukát borogatok, ordítok. Valami ellen, olykor gyűlölettel, és egy-egy népcsoportra, nemzetre, politikusra vetítem a bajainkat, miattunk tartunk itt, szétloptak, elnyomnak, kisemmiznek, legyilkolnak, el kell őket zavarni, pusztítani, stb.
Érthető folyamat, illetve tisztelet mindenkinek, aki nem ül tovább karba tett kézzel, de nem túl hatékony szint. Tüntetések helyett inkább építkezzünk (a tüntetés attól még lehet egy eszköz, ha olyan a helyzet).
Ez a szint jellemezte pl. a HVIM-et, amikor benne dolgoztam. A magyar szív, az összetartozás felvállalása magyar és elcsatolt magyar között elképesztő erőket mozgatott meg, 60-70 tagszervezet gyorsan létrejött főleg Erdélyben és Délvidéken, nagyszerű akcióink voltak, csodás katarzisokat éltünk meg. Ugyanakkor nagyobb mértékben jellemezte a szervezetet a valami ellen, mint a valamiért. A gyűlölet hullámai olykor el is vitték ezt az energiát, és lehangolták a teret – pl. Magyar Sziget, amikor megjelentek a kopaszok és a kopasz zenekarok. És a széthúzás is hamar belépett, 2003-ban kettévált a szervezet. (Ezzel együtt még egyszer hangsúlyozom, tisztelet minden itt megemlített, hazánkért önkéntes alapon cselekvő – nem felülről irányított és nem külföldről pénzelt – szervezetnek és tagjainak)

EGY SZINTTEL FELJEBB:

Az Egyesült Magyar Ifjúság, illetve az Erdélyi Magyar Ifjak már sokkal inkább ésszel, mint hőbörgéssel, szép eredményeket tudott elérni, akárcsak a Pilis-Hargita és a Wass Albert felolvasások a maguk szintjén.
Hogy mennyire működik a valamiért elv, arra örök példa a Pilis-Hargita fohásza, melyben minden elindulásunknál kimondtuk, hogy ezt a zászlót a magyar egység megszületéséért hordozzuk, annak érdekében, hogy nemzetünk végre betöltse szerepét, a természettel való összhang megteremtésére és MINDEN MÁS NEMZET JAVÁRA.
Ezt napi szinten visszakaptuk a sorstól, amikor átértünk az elcsatolt területekre, az elvileg velünk ellenséges nemzetek képviselői mindenben segítettek, és olykor biztattak is! (Egy szlovák srác angol nyelven egyenesen fantasztikusnak titulálta a kezdeményezést, amikor megtudta, hogy megyünk egészen a Hargitáig!)
Aztán 2009-től az MSZ már egész sok erényt felmutatott, ami nélkülözhetetlen a jövőépítéshez:
1.Már teljes egészében a valamiért gondolatra alapozott, a valami ellen helyett, ami miatt nagyon sokan nagyon könnyen és jó szívvel tudtak csatlakozni hozzá! Tömegek jöttek.
2.A tegyük félre, ami szétválaszt és összpontosítsunk, arra ami összetart gondolatot is képviselte, ami szintén nagyon fontos – az Egységet oly nehezen teremtő magyaroknak.
3.A magyar hagyatékra alapozott, mivel vezetői igen sokat tudtak erről, ezért képes volt a gyökeres változások megfogalmazására a programjában, a kiskátéban és a 21 pontban – ezekből a későbbi magyar kormány nem egy pontot átemelt(!), tehát igenis tudunk hatni a döntéshozókra.
4.Képes volt túllépni a jobbos és balos ellentétben, az ország kettészakadásában való gondolkodáson, volt is olyan szórólapja, miszerint „se nem jobb se nem bal, hanem magyar”.
Ugyanakkor az elakadását az okozta, hogy itt sem sikerült megőrizni az egységet. A bomlasztók + az emberi gyarlóság elvégezte a dolgát.
Ez azt is jelenti, hogy a fent említett belső eszközöket az MSZ nem igazán használta az egység védelme érdekében! Nem volt ilyen csoportja, eltekintve a kezdetektől („fehér ruhások”) Elsősorban azért mert vezetői nem is nagyon éltek ilyen belső eszközökkel, ezen a síkon nem is látták milyen támadások érik az MSZ-t, így az védtelen volt. Illetve kevésnek éreztem az MSZ-ben a megbecsülést, a biztató visszajelzéseket, egyáltalán a női oldalt, a szakrális oldalt.

A MEGOLDÁS ESZKÖZEI:

Az eddigi korlátokat elsősorban az emberi gyarlóság okozta, és a változást a magyar megújulást nem akaró ellenerőknek a gyarlóságunkba belekapaszkodó bomlasztó, leépítő munkája.
Ahogy fejlődünk, ahogy emelkedik a rezgésünk és a tudatosságunk, úgy lesz egyre kevesebb felület, amibe bele tudnak kapaszkodni, úgy jutunk egyre messzebbre. Végül átbillen a mérleg, beindul a döntő változás, bekövetkezik az Élet Győzelme.
Az ehhez szükséges fejlődéshez gyűjtöttem 12 alapelvet.

1-A különböző belső utak, vallások nem a vitákra, hanem arra valók, hogy HASZNÁLJUK őket, mégpedig önmagunk tisztán egészségesen tartása, és a másik felemelése érdekében. Eközben tartsuk tiszteletben, hogy ki-ki a maga lelkületének leginkább megfelelő utat járja.

2-A szeretet, mint Erő, tudatos használata (akár a fent leírt 7-szeres módszerrel!). Áramoltassuk a szeretetet a társainkra, de a magyar haza minden szereplőjére, sőt a többi népekre is, akikkel dolgunk van, mindenkit emel, tisztít. És visszakapjuk! (A Pilis-Hargita tapasztalatainak tömkelege igazolja.)

3-Erre alapozva a másikban a jót látjuk, tiszteljük, megbecsüljük cselekedeteit, törekvését. Jelezzünk vissza a jó dolgoknál is (ne csak a hibánál), dicsérjünk, attól szárba szökken az alvó mag! (lásd Böjte Csaba bölcsességét)

4-A gondolat teremtő erejét, az ima teremtő erejét használjuk tudatosan, alkossunk ragyogó jövőképet közösen, védjük vezetőinket, rendezvényeinket, elért eredményeinket közösen. Fontosabb döntéseinket, cselekedeteinket imával alapozzuk meg.

5-Az Egység érdekében tekintsünk tisztelettel arra is, aki másik (akár tőlünk idegen) úton akarja ugyanazt a jót, amit mi.

6-Az Egység érdekében az IS-IS törvény alkalmazása: országos szövetség létrejötte esetén hagyjuk meg a csatlakozó körök önállóságát. A saját életterükben saját mindennapjaikban irányítsák a saját vezetőik alatt a saját megoldásaikkal az életüket, ugyanakkor a Nagy Közös Nevező mentén legyenek képesek a többi körrel együtt IS fellépni, amikor annak ideje van.

7-az Egység érdekében legalább időszakosan legyünk képesek félretenni azt, ami szétválaszt és összpontosítsunk arra, ami összetart!

8-Az új világ felépítésében társunk minden ember, aki vállalja, hogy velünk együtt visszatér a Természettel való összhanghoz, függetlenül bőrszíntől, vallástól, pártállástól, világnézettől.

9-Az ellenerőkre mint tanítóinkra tekintsünk, amint elvégezzük a tananyagot, a rezgésünk megemelkedésével eltűnnek, és átadják az uralmat a Kárpát-haza felett (saját belső tapasztalat, „Látod, ezek is az én erőim!” – a Teremtő mondata volt ez) (A Teremtő Mindenható! Mindenre hat, mindent irányít, még az ellenerők is az uralma alatt vannak! Ugyan miért hagyná az ellenerőket érvényesülni, ha nem tanítani akar vele??)

10-Legyünk képesek a határozott önvédelemre, húzzuk meg a határainkat, de a bosszú, gyűlölet, harag helyett a szeretet és a bölcsesség vezéreljen (tökéletesen megvéd a köldökcsakra, székely példák). Valami ellen helyett valamiért lépjünk fel.

11-Belső eszközeinkkel oldjuk meg nyűgjeinket, ahelyett hogy másokra vetítjük. A bajokért nem a többi nemzet, vagy egy politikus a felelős, hanem mi magunk, akik teremtettük őket eddigi szintünkkel, cselekedeteinkkel, hitrendszerünkkel.

12-Az Élet győzelméhez vezető működési mintának a legszebb összefoglalását az adja, ha kimondjuk, hogy ezt a mintát követve képesek vagyunk belesimulni az isteni törvényekbe. Képesek vagyunk hozzáigazodni a Világegyetem működéséhez, és végre képesek vagyunk összhangba kerülni a Természettel és összhangba kerülni a Belső Lényünkkel.

A Ragyogó Jövőkép Magyarország berendezkedéséről
(érdemes létrehozni egy ilyen honlapot!)

A magyarság újra boldog, öntudatos nép, betölti szerepét, ragyog a világra. Mintaként szolgál a Föld országainak a Természettel kialakított gyümölcsöző egyensúly miatt és az arra alapozott gyarapító, alkotó életminőség miatt.
Az országban helyreállt a vidék és a városok egyensúlya, azok az emberek, akiknek ebben volt dolguk, visszaköltöztek a falvakba és a kisvárosokba, ezek a települések újra népesedésnek indultak. A rozsályi példa nyomán virágzó falvak és kistelepülések alakulnak ki országszerte.
Alkotmányunk és törvényeink is teljes összhangban vannak a Világegyetem/Teremtő/Természet látható és láthatatlan törvényeivel.
A külföldi tulajdonban levő és külföldre termelő gyárakban végzett lélekölő munka és a pusztító világkereskedelem kiszolgálása helyett az emberek olyan munkahelyeken dolgoznak, melyek által a helyi szükségleteket elégítik ki, és melyek által egészséges és boldog életet biztosítanak az adott településnek és a hazának, megtermelve, előállítva, szolgáltatva az ehhez szükséges anyagi javakat. Újra van becsülete a mestereknek, mesterségeknek, szakmáknak, kézműveseknek, családi gazdaságoknak és a kétkezi munkának.
Minden embernek van kapcsolata földdel, a nagyvárosi kerületekben és a falvakban mindenhol, minden településen helyi piacok működnek a helyi termelők áruival. Ezt alátámasztja a Közösségi Gazdaságok rendszere, mely településenként, kerületenként működik, és biztosítja, hogy alanyi jogon mindenki dolgozhasson, lakhasson ezekben, továbbá hogy alanyi jogon mindenki napi szinten kaphassa a helyben termelt egészséges élelmiszerből a helyi népkonyhán készített (helyi malmokkal, helyi kemencékkel készített) ételeket. Megszűnt az elesettek, öregek, hajléktalanok áldatlan helyzete, a lélekgyógyítók és a gazdasági közösségek által mindenki megtalálja a helyét.
Az élelmiszerellátást teljes egészében itthonról származó egészséges vegyszermentes áru biztosítja az országban, kiszorultak hazánkból a műételek.
Az életvédő törvényeknek megfelelően megszűnt a hazánkban a talaj pusztítása, a szemét felhalmozása, a vizek szennyezése, az ételek vegyszerezése. Növényvédő szerek és műtrágyák nélkül, kisebb hozammal, de összességében sokkal magasabb értékű élelmet előállítva, elsősorban családi és helyi közösségi gazdaságokban folyik a termelés az egész ország földjein.
Vezetőink a rátermettségük és emberi értékeik alapján választódnak ki, a teljesítményük alapján értékelik őket, és ez alapján akár vissza is hívhatóak. A mindenkori magyar vezetést kiegyensúlyozva a nemzet ellenőrző, kiigazító szereppel bír. Egy állandó társadalmi önszerveződéssel közvetítve felfelé a társadalmi érdekeket, és biztosítva, hogy a vezetés ne szakadjon el a vezetettektől, és ne léphessen torz, magyarellenes, emberellenes és életellenes útra.
A Kárpát-hazában minden magyar függetlenül a lakhelyétől teljes értékű életet él, egyenrangú emberként a többi nemzet tagjával, teljes önrendelkezéssel bír. Ugyanez érvényes a többi nemzet és nemzetiség tagjaira is. Örökre száműztük a kisebbség szót a jelentésével együtt. A nemzetek és nemzetiségek együttműködése teljes a Kárpát-medencében, felismerve a közös érdeket, a szerves egységet alkotó Kárpát-haza (az Aranyos Szegelet) egészséges működtetése érdekében.
Újra érvényesül az a tétel, miszerint minden föld és minden természeti kincs az egész Kárpát-medencében a Teremtő vagyis a Föld nevű bolygó (vagyis a Szent Korona) tulajdona. Mi csupán használati jogot élvezhetünk, ezek a kincsek nem képezhetik nyereségcélú kereskedelmi forgalom tárgyát, hanem kizárólag a helyi közösségek boldogulását segítik, de csakis úgy, hogy az unokáink is legalább ilyen állapotban használhassák majd.
Az egészségügyben az Élet szentsége a legfőbb szempont a régi világ nyereségérdeke helyett. Általánosan elterjedtek a természetes gyógymódok, és megelőzésként beépült a mindennapjainkba az egészségre, teljességre törekvés, a gondolkodásmódban és életmódban egyaránt. Gyógyítóink egész emberként kezelik a hozzájuk fordulókat, és a betegségek okainak feltárásával, valamint az okoknak a gyógyulóval közösen történő megszüntetésével gyógyítanak. A gyógyításhoz használjuk a lélek és a gondolatok erejét és tisztán kimutatható hatását a sejtjeinkre.
Az oktatásban szabadon építhetünk ősi hagyatékunkra, tudásunkra, itt is az Élet Szentsége a fő szempont. A megszülető gyermekek a születésüktől fogva minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy saját valódi énjüket, tehetségüket, életfeladatukat megtalálják, vagyis azt a területet, amiben a legjobbak tudnak lenni, ami boldogítja őket, amiben ki tudnak teljesedni.
Ennek egyik következménye, hogy Magyarország működésének hatékonysága sokszorosára javul! Annak köszönhetően, hogy a munkájukat szerető és magas szinten végző emberek töltik be a különböző szerepeket. Az ország tele van jókedvű emberekkel, akik a helyükön vannak, sikeresek az életükben, és boldog alkotó munkát végeznek.
Minden családban 3-4-5 gyerek születik, újra gyarapodásnak indul a nemzet. Az országban mindenfelé a rengeteg játszó gyerek és a rengeteg virág a legszembetűnőbb jelenség, általános elterjedt a kaláka és a másikat kisegítő, nyerő-nyerő szemlélet.
Mindez óriási változást hoz Magyarország erőterében, kitisztulnak a finomabb, fizikai sík fölötti rétegek, ezáltal inspiráló, felemelő, boldogító gondolatokkal telik meg az éter, ami alapvetően egy támogató közeget hoz létre a Kárpát-medencében az építő szándékú embereknek.

Hegedűs Gergely András