Új irányvonalak Göd számára, fontos üzenetek minden magyar számára

Gödi lakosként a saját városom előrehaladása érdekében írtam meg az alább kifejtett elvrendszert, de úgy gondolom, hogy valamennyi település számára errefelé vezet a jövő, vagy nem igazán vezet már sehova…

Az alábbi videóüzenet a független jelöltségért elindulva született Gödön a 2019-es önkormányzati választások előtt. A jelek szerint a jelöltség nem sikerült, ezzel együtt a munkát folytatjuk, mert az a célunk, hogy a videón pár szóban összefoglalt, majd alább részletesen kifejtett, GYÖKERESEN ÚJ GONDOLKODÁSMÓD jelenjen meg, és kezdjen el hatni Göd politikai életében.

Mi ennek a gondolkodásmódnak a lényege? Az hogy a terméketlen (és sok esetben az országhoz méltatlan) pártpolitikai csaták helyett legalább itt ami településünkön a POLITIKA A JÖVŐÉPÍTÉSRŐL szóljon!

Mi a fő célja? Az hogy végre nyerjenek képviseletet azok a felelősen és építő módon gondolkodó emberek, akik

-nem valami ellen, hanem valamiért szeretnének fellépni, dolgozni;

-a környezetkímélő, helyi, közösségi megoldásokban látják a jövőt;

-szeretnék befejezni a Föld nevű bolygó pusztítását, ezért a természettel összehangolt rendszerekben gondolkodnak és a fenntartható élet felé akarnak haladni lépésről lépésre;

-a pártszínek helyett a teljesítmény alapján ítélik meg a vezetőiket, és szeretnék, ha ez válna bevett szokássá.

Miután csak két és fél éve élünk Gödön a feleségemmel, nem lenne hiteles a semmiből egy teljes és részletes programmal előállnunk. Ehelyett első körben közgazdász újságíróként, közösségszervezőként-közösségvezetőként, rengeteg külső és belső tapasztalattal bíró emberként összegyűjtöttem azokat az alapvetéseket, melyek szerintem szükségesek, ahhoz hogy legyen jövőnk. Ezekből pedig levezethetőek, leképezhetőek Göd számára a konkrét megoldások.

ÉRDEKKÉPVISELET
-fel kell számolni a Gödön (és egyébként országszerte) jellemző hatalmas távolságot (szakadékot) a politikai vezetők és a társadalom között. (Jelenleg a döntéshozóknak a jelek szerint kevés elképzelésük van arról, hogy az átlagos ember milyen életet él, és milyen problémákkal kell megküzdenie, milyen igényei vannak. Senkit sem szeretnék megbántani, de ők általában egy másik dimenzióban élnek – tisztelet a kivételnek!, – mi pedig nem igazán közvetítjük feléjük az érdekeinket.)

Ennek megszüntetésére fórumokat kell szervezni, közösségépítő programokat szervezni, támogatni a civil szerveződést, javítani a város és a lakosság közötti kommunikációt. Be kell vonni az embereket a város mindennapi életébe, kikérve a véleményüket!

Hogy fordulhat például elő az, hogy egy rengeteg kismamával bíró településen nem lehet a babakocsival közlekedni a vasútállomáson?
Hogy lehet az, hogy a gödi polgármester karöltve a környék polgármestereivel nem lépett még fel a MÁV-nál határozottan kérve a váci vonalon az egészen elképesztő összeomlásokat produkáló vonatközlekedés rendbe tételét, ami miatt napi szinten késnek el az emberek a munkahelyről, iskolából, állásinterjúkról, orvostól, egyéb helyekről?
Hogy történhet meg egy a gyönyörű zöld területeiről híres (és azokat elvileg minden eszközzel védő) településen az a minap saját szemünkkel látott eset, hogy az utcánk aszfaltozást végző cég emberei mindenféle figyelmeztetés nélkül kivágták az egyik utcában lakó szomszédunk kerítésén túlra ültetett tujafáit, mire ő visszaért a boltból?

VEZETŐINK ÉRTÉKELÉSE
-legyen teljesítmény alapú értékelés a város vezetésében. Egy település vezetőjét, képviselőjét ugyanúgy lehet értékelni, mint egy cégvezetőt vagy egy edzőt – az eredményei alapján. Sokkal jobban járunk, ha így értékeljük őket – az ideológiai, érzelmi alapok helyett -, és ami hasznos azt támogatjuk; ami rossz felé halad, azt jó irányba tereljük; ami életellenes, azt megakadályozzuk. Ehhez persze összetartás és egészséges társadalmi önszerveződés kell, de Gödön megvan ehhez a szükséges szellemi erő.

ALULRÓL SZERVEZŐDÉS
-a jelenlegi politikai erőtérben a szükséges változtatás fentről nem tud elindulni, a mélyen berögződött pénzalapú gondolkodásmód, az óriási befolyású lobbik, a mindent átható rövid távú nyereségérdek, illetve a központból diktált pártérdekek miatt a vezetőink csak a felszínt vakargatják, még ha sok esetben megvan a jószándék, és kétségtelenül vannak hasznos, az életfeltételeinket javító intézkedések. Emiatt a lentről történő építkezés a megoldás, megszólítva és bevonva a társadalmat a közéletbe.

TELEPÜLÉSI SZINT
-az itt kifejtett gyökeres változásokat országos szinten a jelenlegi pártjainkra tekintve nagyon nehéz beindítani, beindíthatóak viszont egy település szintjén, független, pártsemleges képviselőknek, vezetőknek teret adva. Ezt igazolja, hogy egyéni és közösségi szinten sokan elindultak ezen az (itt felsorolt elvekkel jellemezhető) úton, és immár települési szinten is látunk ilyenirányú példát. Ezért kellene Gödnek az ilyen ötletek mentén haladó településekkel felvenni a kapcsolatot, és megvizsgálni, milyen elemeket tudunk átvenni.

ŐSZINTE HELYZETJELENTÉS
-ki kell mondani, hogy nagyon nagy a baj, nem csak Gödön, nem csak Magyarországon… Saját létfeltételeinket éltük fel, pár éven belül komoly problémák jönnek, ha nem változtatunk gyökeresen, miután minden életfolyamatunknak a természet az alapja, amit mára szinte teljesen tönkre tettünk – és ez nem „zöld párti” vagy „környezetvédő” szöveg, ez FELELŐS EMBERI GONDOLKODÁSMÓD 24 ÓRA 01 PERCKOR!

HELYI MEGOLDÁSOK
-az Élhető Élet jegyében ki kell mondani, hogy a szükségleteinket minél nagyobb mértékben HELYBEN KELL KIELÉGÍTENI (a településről, vagy 40-50 kilométeres körzetből), ennek megfelelően támogatni kell a térség termelőit, családi gazdaságait, a helyi vállalatokat (főleg azokat a felelős helyi vállalatokat, akik hajlandóak ezt az elvrendszert komolyan venni, betartani, támogatni!)
Hogy mekkora igény van az egészséges, helyben (környező településeken) előállított élelmiszerre, arra jó példa a nemrég egy gödi egyesület kezdeményezésére és szervezésével, valamint az önkormányzat támogatásával beindított helyi piac hatalmas sikere!

ERŐFORRÁSAINK VÉDELME
-ugyanezen céllal a természeti erőforrásainkat egy olyanfajta használatba kell venni, ami által az unokáink legalább olyan jó állapotban kapják meg, mint amilyen állapotban mi örököltük az őseinktől. Tény, hogy jelenlegi törvényeink, szokásaink, gazdasági berendezkedésünk ettől nagyon messze van. De akkor is ki kell tűzni célul, hogy a föld, a levegő, a víz, az erdő, egyéb természeti kincsek a nyereséghozó TULAJDON helyett csak a felelős HASZNÁLAT tárgyát képezhetik! Ez a felelős használat pedig csakis a fenti cél teljesülését biztosító feltételek mentén történhet! Kizárva a természet kizsigerelését. Nem mondom, hogy ez egyik napról a másikra megvalósítható –a mai jogi, gazdasági feltételeket figyelembe véve – , de ezt alapelvként ki kell tűzni itt és most, különben hamarosan lehúzhatjuk a rolót! (És az egyre durvább természeti csapások, egyre romló körülmények teljes joggal söpörnek le minket a színről, és nem lesz mire hivatkozva reklamálnunk, ha nem tettük meg a dolgunkat, amikor még lehetett!)

FOKOZATOSSÁG ELVE
-a jelenlegi berendezkedésünk az itt felsorolt elképzelésektől nagyon nagymértékben eltér. Mégsem engedhetünk ezekből, mert akkor mi is csak a felszínt kapirgáljuk, és nem tudjuk megfordítani a folyamatokat. Mivel jelentős változás szükséges, nem fog menni egyik napról a másikra. Emiatt tisztelettel és türelemmel kell kezelni a jelenlegi rendszereinket, melyekben nagyon sok jószándékú, tehetséges és tisztességes ember is jelen van, fejlesztve és működtetve azt (még akkor is, ha összességében jelenleg a bolygónk a teljes pusztulás felé megy általuk).

Tovább teremteni, bővíteni azonban ezeket a régi, sok esetben élet-és természetellenes rendszereket már nem szabad, ehelyett csak működtetni, fenntartani, egészen addig, amíg le nem cseréljük őket egy-egy új megoldással.
Tehát Gödön például nem kellene már tovább bővíteni egy olyan gyárat, ami amellett, hogy leköti, szennyezi és pusztítja a természeti erőforrásainkat, egy idegen és távoli tulajdonosi kör számára termeli a nyereséget, távoli országokba szállít termékeket, távoli felhasználásra, a fenntarthatatlan globális világkereskedelmet erősítve. Mindez nekünk az adóbevételekért cserébe túl nagy ár!

Ráadásul leköti a munkaerőforrásainkat egy olyan helyzetben, amikor egyre komolyabbá válik, és nyolc-tíz fő ágazatban már kifejezetten súlyos a munkaerőhiány (Gödön is ki van téve minden egyes kereskedelmi egységre az álláshirdetés táblája…). És ez a helyzet csak fokozódni fog a demográfiai folyamatok miatt, hiszen a 38 éve tartó népességfogyás egyre karcsúbb korosztályaival legalább 20 évig folyamatosan fogyni fog a munkaerő (évi 30-40 ezer fővel). Miután a nagy központi rendszerek ezzel a szűkülő munkaerővel egyre kevésbé lesznek fenntarthatóak (lásd a MÁV haldoklását), a közeljövőben még jobban fel fog értékelődni a helyi felelős vállalatok és a közösségi megoldások szerepe!

Zárásként egy fontos gondolat:

ezekben a változásokban kulcsfontosságú az építő célú hozzáállás, az hogy tüntetések helyett fórumokban és programok megalkotásában gondolkodjunk. És ne jelentsen gondot elismerni, ha egy másik párt, vagy épp egy nemszeretem polgármester végre letesz valamit az asztalra. Mert teljesen mindegy ki és milyen gondolatok, érdekek mentén viszi véghez a szükséges változásokat, lényeg, hogy történjenek meg!!

És valahogy meg kellene lépni, hogy a Gödöt (vagy épp Magyarországot) szétszabdaló ideológiákat, pártokat, világnézeteket félre téve tisztelettel tekintsünk egymásra, legalább ebben a jövőépítő célú politikai erőtérben. Elismerve, hogy még ha az a másik ember egészen máshonnan is jött, valószínűleg ugyanazt a jót akarja, amit én, csak más eszközök mentén.

Hegedűs Gergely András
Göd, 2019. szeptember 10.