Magyarország Jövőépítői

Országunk és Földünk mostani korszakában úgy látjuk, hogy azok az egyének, szervezetek és közösségek, akik belátják az itt leírt alapelvek szükségességét, és rálépnek erre az útra, valamennyien belépnek a Felelősen Gondolkodó és Felelősen Cselekvő Emberek közösségébe. Márpedig jelenlegi helyzetünkben ez a legfontosabb!

Ez a kezdeményezés a belépő közösségek, szervezetek és egyének laza szövetsége, tagjai egymással mellérendelő viszonyban állnak, együttműködésre törekedve, de önálló tevékenységüket, saját szellemi útmutatásukat is megőrizve.

A szövetség tagjai, Magyarország Jövőépítői elfogadják, és tevékenységük során törekednek az alábbi alapelvekre:

  • A nyerő-nyerő típusú együttműködések keresése és megteremtése az élet minden területén.
  • Az egymás ellen élés mintája helyett az egymásért élés mintájának terjesztése, továbbá a valami ellen cselekvés helyett a valamiért fellépés felvállalása.
  • A jelenleg uralkodó természetromboló szemlélet és működés helyett törekvés a természettel való összhangra, az ilyenfajta rendszerek, megoldások támogatása, terjesztése, keresése, teremtése.
  • Törekvés arra, hogy a szükségleteinket fokozatosan minél nagyobb mértékben helyben, vagy a környékről (vagy legalábbis az országból, illetve a Kárpát-medence területéről) elégítsük ki, a helyi termékek, szolgáltatások erősítésével, egymást támogató vásárlási döntéseinkkel.
  • Törekvés arra, hogy a természeti erőforrásaink egy olyan használatba kerüljenek (beleértve a földet, az erdőinket, a levegőt, az éghajlatot, a teljes élővilágot, az ásványkincseinket és az összes többi erőforrást) mely biztosítja, hogy az unokáink legalább olyan jó állapotban kapják meg, mint amilyen állapotban mi örököltük az őseinktől.

Magyarország Jövőépítőinek szövetségében nem szükséges semelyik szellemi irányzattal, izmussal, politikai irányzattal, vallással vagy spirituális tanítással azonosulni, mint ahogy bőrszíntől, nemzetiségtől függetlenül is bárki tagja lehet. Országunk és Földünk mostani korszakában úgy látjuk, hogy azok az egyének, szervezetek és közösségek, akik belátják a fenti alapelvek szükségességét, és rálépnek erre az útra, valamennyien belépnek a Felelősen Gondolkodó és Felelősen Cselekvő Emberek közösségébe.

Márpedig jelenlegi helyzetünkben ez a legfontosabb! Nőjön minél nagyobbra ez a tábor, legyen hangunk, mutassuk egymásnak a jó példát, erősítsük egymást! És erősítsük ezt a hangot, ezt a gondolkodásmódot az egész országban, és legyen egyre nagyobb súlyunk, legyünk egyre inkább hatással a döntéshozókra!

További indok a laza szövetségre, hogy tapasztalataink szerint a cselekedni akaró magyar emberek szabadságvágya és igazságérzete sokkal erősebb annál, hogy a fent leírt együttműködéstől szorosabb, központosított vagy alá-fölé rendelő rendszerbe tömörüljenek. A közös cselekvéshez, összehangolódáshoz, közös nevező kiérleléséhez ugyanakkor pontosan elég ez a fajta mellérendelt viszony, meghagyva a belépő körök, közösségek, egyének saját igazságát és helyi működési alapelveit.

MEGJEGYZÉS – A természeti erőforrásaink fent leírt felelős használata esetén a bolygónk teljes pusztulása felé vezető rövid távú nyereségérdek és kereskedelmi célú hasznosítás megszűnik, a tulajdonjogot a szigorúan szabályozott birtokjog váltja fel. Ez egy rendkívül éles fordulat a jelenlegi berendezkedéshez képest, de ezen célkitűzés nélkül felesleges munkába kezdeni, mert csakis így lehet jövőnk!

Érdeklődés, megjegyzés, bármilyen építő gondolat:
a Hegedűs Gergely Jövőépítő Facebook-oldalon vagy a hegobox@gmail.com címen vagy a 30/419-24-48 telefonszámon.

Hegedűs Gergely