Elkezdődött a jövő Magyarországának a felépítése

Sőt, már most is itt van velünk, és óriási boldogságot ad, hogy együtt átélhetjük! Beszámoló a Teremtő Emberek Találkozójáról.

Húsz, a legkülönbözőbb területeket képviselő, magas szintű tudatosságra törekedő ember találkozott 2020 nyárán. A Teremtő Emberek Találkozóján olyan társaink vettek részt, akik valamennyien elfogadták a meghívóban megfogalmazott hét működési alapelvet. Emellett valamennyiünket megszólította és cselekvésre késztette a meghívóban megfogalmazott cél: a kizárólag anyagi szemléletű világ végét jelentő, egyre gyorsuló korszakváltást tudatosan akarjuk megélni, egy boldog jövőképet megfogalmazva és megteremtve, ahelyett, hogy tétlenül elszenvednénk a kérlelhetetlenül bekövetkező eseményeket.

A találkozó minőségét meghatározó hét működési alapelv:

 • Valamiért dolgozunk, ahelyett, hogy valami ellen cselekednénk.
 • Egymást tiszteletben tartva, a minket összetartó értékekre összpontosítva, egymást őszinte és szeretetalapú visszajelzésekkel segítve, mellérendelő viszonyban végezzük a dolgunkat.
 • Egy boldog jövőképet vetítünk előre, ahelyett, hogy félelemalapú jövőképekkel riogatnánk.
 • A sorsunkért a saját magunk felelősségét hangsúlyozzuk, ellenségképek éltetése és mások hibáztatása helyett.
 • Békés, törvényes és teljesen nyilvános úton építkezünk, mert tudjuk, hogy a szeretetre, jóérzésre és bizalomra épülő kezdeményezések ezerszer hatékonyabbak.
 • Egyszerű, közérthető megoldásokkal építkezünk, mert ezekhez könnyű csatlakozni.
 • Az építkezésben fontos eszközként tekintünk a magyarság szellem-lelki kincseire, emellett szövetségesünkké válhat minden felelősen gondolkodó és cselekvő Ember – nemzetiségre, származásra, vallásra tekintet nélkül.

A félnapos találkozón csoportokban és közös beszélgetésekben határoztuk meg az általunk elképzelt jövő elemeit.

A Teremtő Kör célja, hogy a közös jövőnk érdekében vegyük használatba a rendelkezésünkre álló teremtő erőt, mely az összefogás által képes döntő változásokat elindítani.

Ennek megfelelően a szellemi síkon megszületett jövőképért a lelki síkon is dolgoztunk: kinek-kinek meghagyva a saját világnézetét és hitét, ugyanakkor összehangolva belső teremtőeszközeinket egy közös elmélyedésben. Ezt a jövőbeli találkozókon is így tervezzük.

Miután a találkozó résztvevőit egy kezdeményező mag egyenként hívta meg, az emberek többsége először találkozott. Ezzel együtt csodálatos összhangot, reményt keltően egymásba illeszkedő üzeneteket és boldogító, nagy erővel feltöltő együttlétet tapasztaltunk meg. A találkozó keretei percre pontosan le voltak bontva, ugyanakkor a tartalom a magunkkal hozott kincsek megnyilvánulásaiból menet közben formálódott meg. Az így létrejött jövőképet kívánjuk most közzétenni.

Hangsúlyozzuk, hogy ez a szöveg egy állapotot tükröz 2020 nyarán a kezdeményezők körében, ugyanakkor a Teremtő Kör egy folyamatot képvisel. Emiatt a jövőkép nyitott, folyamatosan gazdagodik, és a korábbi, illetve későbbi jövőképeinkkel együtt, továbbá más hasonló közösségek jövőképeivel együtt teremti meg Magyarország boldog jövőjét és jelenét, gyógyító reménysugárt nyújtva az egész emberiségnek.

ÖSSZEGZÉS:

A találkozón kiemelkedően sok teret kapott – a legkülönbözőbb irányokban végigvezetve – a felelősségvállalás, ez a lépés kulcseszközként mutatkozik a jövőnkben. Ugyanekkora hangsúllyal volt jelen az oktatás teljes megújulása az embert a világ valódi működésére ráhangoló és az igazi énünket, tehetségünket felszínre hozó elemek által, egy meglehetősen alacsony szintről a lehető legmagasabb szintre emelve ezt a területet. Számos üzenetünk és gondolatunk tért vissza az önismeret és a belső eszközeink jelentőségéhez: ha sikeresen akarjuk végigvinni ezt a fajta jövőépítést a napi szintű kapcsolat a belsőnkkel, a Teremtőnkkel elkerülhetetlen. Valamilyen formában minden csoport jövőképében benne volt a Természettel való összhang; az egymásban a jót kereső, egymást kisegítő hozzáállás; továbbá a mellérendelés, ami például a közös cselekvés során abban nyilvánul meg, hogy a célhoz más módon vezető utakat is elfogadjuk. Valamennyi elemhez kimeríthetetlen kincsesbányát ad a magyarságunk, mélyre nyúló ősi gyökereink, melyek itt dolgoznak velünk, ha észrevesszük, ha nem.

EZT HOZZA A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS:

A jövő Magyarországában – de már az oda vezető úton is! – a felelősségvállalásnak az a formája meghatározó, amely nagyon is összefügg a boldogsággal, miután boldogságból fakad és boldogságba vezet. A felelősségvállalás számunkra nem teher, inkább kiáradás, mert a küldetésünkből és ősi tudásunkból adódóan bennük van a mag, amivel segíteni tudunk. Mit jelent a boldog felelősségvállalás?

Örömmel végezzük a dolgunkat, és eközben erőt is nyerünk belőle.

A felelősség az összes csoportban a legtöbbször előkerült fogalom. A felelősség a természettel szemben és önmagunkkal szemben is fent áll, de az egyik csoport a másokért való felelősségvállalást is hangsúlyozta. Ugyanakkor a magyarság felelőssége is kulcs: képes adni és emiatt kell is adnia – ez a megközelítés felemelkedéshez vezet.

A felelősség a Teremtő Kör megközelítésében a valósággal való szembenézést is jelenti. Én magam állok szemben a valósággal, nem mondhatom rá, hogy ez nem az én életem. Felvállalom, és azt is tudom, hogy mindent magamnak köszönhetek: a saját korábbi döntéseim, gondolataim, szavaim, tetteim következményei jönnek velem szembe.

helyi felelősség és a helyi tudatosság egymással összefüggő párosa is megfogalmazódott: az ember látja, hogy van következménye, bármit tesz, tudja ápolni, építeni a környezetét. Itt lép be a kultúra.

Mi a kultúra valójában? A folyamatosan ápolt, szeretetteli viszony ember és ember, illetve ember és környezet között. A civilizáció csak erre tud ráépülni, enélkül életképtelen hosszú távon!

A szívemmel, tudatommal benne vagyok abban, ami körbevesz. Ez a fajta szemlélet kézen fogva jár a helyi közösségek születésével, melyek behálózzák az egész országot, egyre több szerepet vállalva a közéletben és egyre jobban elterjesztve a mellérendelő, nyerő-nyerő kapcsolatokat.

EBBŐL RENGETEG JÓ SZÁRMAZIK: A MELLÉRENDELÉS

Valamilyen formában mindenki jövőképében megjelent a mellérendelés, a jószomszédság elve. Feladatunk a magyar műveltségben és múltban számtalan formában tetten érhető mellérendelés helyreállítása a kisközösségi és nemzeti szinten. Ez azért is fontos, mert az egyenrangúság az alapja az energia áramlásának és a teremtésnek, az alkotásnak. A mellérendelésből adódik az is, hogy a közösség érdeke egy közös értékrenden alapszik, nem pusztán többségi érdek. A mellérendelés mindezeken túl a gyerekneveléshez is kulcsot ad, ráadásul a sikeresen működő vállalatoknál is rendre tetten érhető (a beosztott szerepkörök szükséges szintű betartása mellett).

A jövőképünk része az önállóság, a nagyszerűség, a fényesség, a másokért való tettrekészség, a test-lélek-szellem egészsége és egyensúlya, a boldogság és a természettel való összhang. Utóbbihoz három eszközt jelöltünk meg:

 • együttműködünk a helyi termelőkkel,
 • tudatosítjuk az önellátás fontosságát (nem megvárva a vészhelyzeteket),
 • tanulunk a természettől.

Szintén számottevő része a jövőképnek a megújult egészségügy: a tüneti kezelés helyett az okok feltárására alapozó, az embert egészében vizsgáló gyógyítás.

MI MINDENNEL FÜGG ÖSSZE A BOLDOGSÁGUNK?

A ragyogó jövőkép fontos megközelítési pontja, hogy az általunk teremtett boldog Magyarországot az emberek boldogsága hozza létre. Egy-egy ember számára pedig a boldogság egyik alapeszköze a bőség tudatállapot, mert a bőség állapotban minden a helyére kerül, felesleges futni bármi után. Szükséges a bőség tudatállapothoz vezető lelki eszközök támogatása, ebben példamutató emberek bemutatása az oktatás, a nevelés, a sajtó, a vallások és egyéb eszközök által.

A boldogság a felelősséggel is összefügg, mert az én boldogságomat én tudom megteremteni, ezért én vagyok a felelős.

A saját kezünkben van az egészségünk, a fejlődésünk, a jövőnk.

A jövőképünkben a boldogság az élőlényekre és a teremtett környezetünkre is kiterjed. Emellett összefügg a Természettel kiépülő összhanggal is: nagyon sok a boldogsághoz nem szükséges, természetellenes tevékenység megszűnik, ahogy a boldogtalan lét – szeretetpótló – téves pótcselekvései eltűnnek.

ERŐSÖDŐ KAPCSOLAT A TEREMTŐNKKEL EGYÉNI ÉS NEMZETI SZINTEN EGYARÁNT

A csoportok jelzései alapján sokszorosan megerősítést nyert, hogy egy olyan korszakba léptünk be, amikor döntő jelentőségű az önmagunkon végzett munka, amely belső forrásunkhoz visszacsatol, és mindenkire hatással van körülöttünk. Ugyanakkor ez a munka a bőség tudatállapot alapja is:

tudom, hogy bármikor tudok töltekezni a belső forrásomból, tehát (energia)bőségben élek! Ennek eszköze a végtelennel lénnyel való azonosulás a véges énkép helyett.

Ehhez kapcsolódva az önismeret jelentősége is több csoportban visszaköszönt, megerősítve, hogy egyéni munkára is szükség van. A megértés is ide tartozik, mert ha magamat ismerem, akkor magamat és a másikat is rögtön meg tudom érteni, és el tudom fogadni. Ennél fogva az önismeret az együttműködés egyik kelléke.

A belső munka azért is fontos, hogy ne kívülről legyünk vezetve, hanem belülről. Ennek köszönhetően a szívből-lélekből hozott döntések jellemzik az életünket, egyensúlyban az értelemmel. A teremtésünk során hálával és hittel hiszünk, és megengedjük magunknak boldogságot. A kapcsolat ápolása a forrásunkkal azért is jelentős, mert ahol mozgunk a mindennapokban, ott azokat, akik fogékonyak, hozzuk magunkkal fölfele. Figyeljünk arra, hogy az egyéni belső munka során az egyéni cél mellett a közös jövőképért is dolgozzunk.

Mindezek mellett az egész magyarság szintjén fontos a Teremtővel való kapcsolatunk helyreállítása, amire az Ön-Tér-Kép című nagyszerű film is felhívta a figyelmet a legmegrázóbb jeleneteivel.

A Teremtő Kör jövőképében a belső tudatossággal élő emberek számának és szerepkörének köszönhetően a szeretet alapú együttműködés általánosan jellemző az országban: ez azzal jár együtt, hogy a jót keressük, és a jót erősítjük egymásban. Ugyanakkor kiemelt szerepben van a mások megsegítése: országszerte segítő központok jönnek létre az önkéntességre alapozva, ezek összekötik az adni, tanítani kívánókat és a rászorulókat. Mindehhez alapvető eszköz a belső forráshoz való csatlakozás, mert aki belülről táplálkozik, annak végtelen mennyiségű szeretetenergia áll a rendelkezésére.

OKTATÁS: MINDEN EMBER TALÁLJA MEG, AMIBEN A LEGJOBB!

A találkozó eredményei szerint az oktatás kiemelkedő jelentőségű a magyar jövőben és az odavezető úton egyaránt. Itt is alap a mellérendelő szemlélet – ami nem zárja ki a rendezett keretek és a tisztelet fenntartását, sőt – , és egy olyan folyamatként tekintünk rá, melyben mi is tanulunk a gyerekektől. A fiatalok nevelésében kulcsfontosságú, hogy jussanak ki minél többet a természetbe, ismertessük meg velük, milyen a természet közelében élni.

Ugyanakkor ne elvárásokat éljenek meg, dolgozzuk ki, hogyan tudjuk érdeklődővé és érdekeltté tenni a kamaszokat. Legyen élményalapú az oktatás – ez két csoportnál is megjelent! – és annak eredménye legyen alkalmazható tudás. Fontos a természeti törvényekre alapozó új eredményeket megismertetni velük a gyógyításban, a gazdaságban, a társadalomszervezésben és minden egyéb területen, melyek működését már a tudomány is alátámasztja és amelyek az emberiség újjáéledését szolgálják. Ezáltal figyelembe véve, hogy ők a legnyitottabbak az új dolgok felé, és figyelembe véve, hogy azért születtek ide, hogy ezeket a változásokat véghez vigyék.

Az oktatásban a versenyszerűséget felváltja az önismeret kulcsszerepe, ezáltal a másik helyett magához viszonyítja a fejlődését és közben elfogadja, értékeli, megbecsüli önmagát. Az oktatásban is megjelennek azok az elemek, melyek által örömből tesszük a dolgunkat.

Továbbá az oktatás kiemelt célja, hogy mindenki megtalálja, amiben a legjobb, amire tehetsége alapján született. Ehhez a rengeteg visszajelzés által azon van a hangsúly, amiben erős, mit csinál jól az adott egyén.

Teljesült az országos cél: helyükön levő emberek dolgoznak a különböző munkakörökben – ez pedig ugrásszerű növekedést hozott a hatékonyságban!

Mindenkinek több energiája van, mindenki boldogabb és belső erő hajtja a munkában. Általános az önálló munkavégzés, megszűnik az állandó ellenőrzés, támogatott az otthoni, kötetlen munkavégzés.

A találkozón felmerült egy az oktatásban és a felnőttképzésben egyaránt működő eszköz: hagyományosan tanítani egymást a kisközösségekben (A 80-as 90-es években például Debrecenben még az idősebb gyerekek tanították a kisebbeket a foci alapjaira: cselezni, lőni, dekázni lent az utcán!). Ehhez kapcsolódik a nyitottá válás a befogadásra.

Az oktatásban az önismeret mellett az önfejlesztés elsajátítása és az érzelmi intelligencia fejlesztése is a középpontban van. További kulcselemek:

 • a másfajta gondolkodás/másfajta életmód/nemzetiség elfogadásának tanulása,
 • a közösségben-csoportban működés tanulása,
 • kapcsolatteremtés tanulása,
 • segítségnyújtás és másokra odafigyelés tanulása,
 • az önkéntesség megismertetése.

Nem csupán a fiataloknál, hanem minden korosztálynál fontos a felelősségvállalás támogatása: érezze, tudja minden korosztály azt, hogy szükség van rá.

Az oktatásunkban érdemes visszanyúlni a történelmi folytonosságunkból adódó szkíta-hun-magyar értékekhez, mert egybevágnak a jövőképünk alapelveivel: hűség, becsület, ősök és szülők tisztelete, adott szó megtartása, szeretet és honszeretet. A boldog magyarság-tudat –

örülök, hogy magyarnak születtem, tisztában vagyok az ebben rejlő nagyszerű lehetőségekkel, büszke vagyok az egyetemes emberi értékeket megteremtő és megőrző magyar őseimre, úgy élek, hogy én is büszkén tekinthessek vissza a tetteimre –

visszaállításával kilépünk a vesztes szerepből, tudatossá válik a küldetésünk, melynek középpontjában az adás, a gyógyítás és segítségnyújtás áll.

A TEREMTŐ TALÁLKOZÓ TANULSÁGA: SZÉDÜLETES LEHETŐSÉG VAN A KEZÜNKBEN!

Teremtő Emberek Találkozója különleges, magasra repítő élmény volt mindenkinek a visszajelzések alapján, egyúttal rávilágított az ilyen jellegű együttlétek jelentőségére: megerősítésttudatosságotnyitást hoznak. Ezáltal segítenek megtalálni az embereket, akik csatlakoznak hozzánk e gondolatok mentén.

A találkozón megtapasztaltuk, hogy az összehangolt együttműködés sokkal gyorsabb, sokkal hatékonyabb: elképesztő sebességgel állt össze rengeteg fontos üzenet! Bár alig ismertük egymást, a szeretet rögtön összekötött minket. Az elején felajánlottuk magunkat, átadtuk magunkat a Teremtőnek, és ezzel kinyílt az út. Ez lehet a jövő egyik fő jellemzője, hogy a különböző körök ezt a szédületes lehetőséget kihasználva dolgoznak, és egymással is együttműködnek. Ebben az állapotban minden a helyén van, egyértelmű minden következő lépés az úton: lényegében csak engedjük megvalósulni a dolgokat általunk, szó szerint a Teremtő eszközei vagyunk.

A találkozó további jelentősége, hogy egy közös értékrend magját ültettük el, mely rengeteg közösséget képes összekapcsolni.

SZÜKSÉGES NÉZŐPONTOK A JÖVŐBE VEZETŐ CSELEKVÉSNÉL

A találkozón a jövőbeli közös cselekvési lehetőségekről is szó esett, melyekről később adunk majd tájékoztatást, ahogy a különböző találkozók szervezése előrehalad. Ugyanakkor számos elvi alapvetés is letisztult ebben a témában.

Közülük az egyik az, hogy ha azonos a cél, de másképp dolgoznak érte az egyes közösségek, már az is jó, nem feltétlenül kell azonos út. Ezért ez a felülről néző szándék legyen meg a cselekvésben. Ez úgy biztosítja az egységet, hogy meghagyja a sokszínűséget.

Fontos, hogy amiket most megerősítettünk egymásban, azokat a gondolatokat adjuk tovább, beszéljünk róluk, hadd dolgozzanak másokban is. Így nyílik ki a világ, mert egyre több emberről derül ki, hogy hasonló dolgok foglalkoztatják.

A cselekvés során fontos az egyszerűség: aki az anyag felé halad, az bonyolít, aki a szellem felé, az egyszerűsít. Aki felfele halad a tudatosságban, az egyre világosabb és egyre egyszerűbb eszközökkel dolgozik!

A cselekvés során velünk levő kincs a mag képessége, mely képes önmagából több létezőt teremteni, akár sok másik magot.

További fontos megállapítás, hogy aki ezt a fajta a teremtést éli, az velünk egy, nemzetiségtől függetlenül. Ez kinyitja a kapukat a kölcsönös megbocsátás, megbékélés felé. Ugyanígy minden vallás el tud jutni a tiszta gyökereihez. Ezért a jövőkép felé vezető utunkon eszközzé válik a tudatos emberek keresése minden népben és minden vallásban. Amikor megérett rá a működésünk és már az összmagyarságot képviseljük, beleértve a külső-magyarországi részeket is, akkor zsidó-cigány-magyar-román-szlovák-stb. találkozókat, közös meditációkat, imákat is szervezünk a Kárpát-medence és az egész bolygó felvirágzása érdekében.

További ötletként merült fel a cselekvésre: képszerűvé, részletgazdaggá tenni a jövőképet, vagyis megnézni, hogy az élet színterein hogyan valósul meg, amit megfogalmaztunk (család, munkahely, települések). Ehhez hasonló ötlet: a személyes utak leírása ebben a ragyogó jövőképben, ki hogy látja magát, hogyan tölti be a szerepét a már megvalósult országos jövőképben.

Az is hatásos lehet, ha elmondjuk egymásnak, hogy amikor imádkozunk vagy meditálunk érte, hogyan látjuk belső szemünkkel a jövőkép megvalósulását.

(E sorok üzenetbe összerendezője például többször is látta a folyamatot, ahogy a Kárpát-medence közösségei oda-vissza hatva egymásra egyre több fényt adnak, aztán egyre több helyen vannak és egyre nagyobb területeket árasztanak el fénnyel. Közben megéltem, ahogy átbillentették a mérleget, és az általunk megfogalmazott minták ereje lett a meghatározó az egész országban. Eközben láttam, hogy növekvő fény van a parlament felett és az átbillenés után teljesen elárasztja, és teljesen áthatja a parlamentet, ahol már kizárólag olyan emberek vannak, akik ezzel az erővel együtt rezegnek, és önmagukban engedik érvényesülni ezt a fényt: kifényesednek és ebben a fényes állapotban cselekszenek a haza javára. – H.G.)

A Teremtő Kör
2020 nyarán

—Az összegzésért köszönet az országos találkozó minden résztvevőjének, azoknak is, akik elmondták, azoknak is, akik lejegyezték, és azoknak is, akik összerendezték és egybefésülték!—