Óriási esélyt kaptunk a világunk átvarázsolására! – az ősz és tél csillagüzeneteivel frissítve

A Teremtő Kör által egy évvel ezelőtt elkezdett munka több tekintetben is komoly visszaigazolást kapott egy csillagüzenetben. Az égről leolvasható jelek és a külvilág hírei szerint egyre jobban belemerülünk abba az időszakba, amely elkerülhetetlenül és gyökeresen megváltoztatja a világunkat. Az hogy hogyan és hova jutunk át a korszakváltással, nagymértékben függ a mostani belső teremtéseinktől!

A 2020 szeptemberében tartott előadásában egy kulcsfontosságú időszak csillagüzeneteit adta át Veres Mónika. Az asztrozófus a mondanivalója lényegét az első öt percben az alábbiakban összegezte:

 • Minden híreszteléssel ellentétben csodálatos az időszak ez a negyedév szeptember 21. és december 21. között. Elképesztően nagy lehetőségek vannak benne, mégpedig szintemelkedésre és az emberben levő isteni minőség felébredésére.
 • Az egész emberiség benne van ebben a folyamatban, szárnyalva is meg lehet élni.
 • Érdemes ráhangolódni, hogy az adott égi energiából tudatosan a legjobbat tudjuk kihozni.
 • Az év utolsó negyedévében a belső világ újjáépítésének folyamata zajlik, tavasszal is ez zajlott már, ennek az időszaknak az energiáit az őszi napéjegyenlőségnél kapcsolták a maximumra, és ez kitart a téli napfordulóig.
 • A következő korszak ebből a belső világból épül fel 2021-ben: emiatt nagy a felelősség, minél többen építjük ezt a ragyogó világot belül, annál könnyedebben fog a világ átváltozni, átvarázsolódni.
 • A napéjegyenlőség a hagyomány szerint is mindig egy lehetőség volt az új korszak elkezdésére.
 • Egy korszak lezárulása megtörténik az emberiség számára 2020 végéig, az új korszak kezdete 2021 januárjától májusig tartó szakasz.
 • December 21-én a győzelem energiája van a csillagok állásában, főleg a magyarság számára: az tud győzni, aki leszakad a külvilág energiájáról, és csak a belső világával foglalkozik.

Mindehhez e cikk írójaként azt teszem hozzá, hogy az égen tapasztalható rendkívüli bolygóállások egy nagyon komoly fékező, préselő, próbára tevő erőteret tükröznek. Ez egybevág a külső világ állapotával, melyben a vírus egyre inkább beláthatatlanul növekedő második hulláma sokkoló erővel hat az emberiségre. Még akkor is, ha ebben a sokkhatásban jócskán benne van az, ahogy a sajtó kezeli a híreket.

Ugyanakkor lényegében mindegy, hogyan alakult ki és mi táplálja a mostani külső helyzetet, mindezektől függetlenül a jó irány: befelé! A külső feladatainkat ellátva, de úgy ellátva, hogy közben minden nap egy-egy belső gyakorlatot elvégezve – kinek-kinek a maga hite, vallása szerint – minél kiadósabb, minél tisztább kapcsolódásunk legyen a belsőnkhöz, a Teremtőhöz!

Ezzel biztosítva, hogy

 • a lehető legmagasabb szinten éljük meg ezt az erőteret,
 • félelmektől mentesen,
 • a belső munkával teremtő imák által a ragyogó jövőnket teremtve, annak létrejöttét már látva és hálával megköszönve,
 • magas szintű, magas rezgésű szellemi témákkal foglalkozva,
 • tudatos, hozzánk hasonlóan isteni minőségre törekvő emberekkel kapcsolódva.

Ebben a negyedévben az erő inkább a belső törekvéseket támogatja

Az előadás indításaként Veres Mónika általánosan jellemezte 2020 záró negyedévét: „A Mars, az erő bolygója beáll a felfelé úszó Halak csillagképbe ebben az időszakban. A szerepe szerint ő ad erőt az emelkedéshez.”

Szintén meghatározó ebben az időszakban Mars mozgása: szeptember 9-től retrográd irányba fordul, ami a kozmikus, nem földi irányt jelenti. „Mivel az erő bolygója a kozmikus irányba indul, azt lehet majd érezni, hogy kinti, külvilági dolgokban nem nagyon lehet elindulni” – mutatott rá az asztrozófus. Hozzátette, ennek az erőtérnek az a célja, hogy kénytelenek legyünk befelé elindulni. „Ugyanakkor egy égi akkumulátort ad annak, aki tudatosan beleáll ebbe a folyamatba, és befelé dolgozik.”

Kulcslépés lesz az isteni és emberi rész egyesítése

A Mars egészen januárig olyan közegben forog, ami a belső világról szól: „A bolygó januárig a Halakban van, ez pedig belső rend világképe, emellett korszakzáró csillagkép.” Az új korszak a Kosban indul majd el, de az új korszaknak feltételei vannak: „A rend; a régi értékvesztett, züllött világ lezárása; továbbá a visszatalálás az aranyfonálhoz, ami  minket az isteni résszel összeköt.” Ezek megteremtésére ad lehetőséget a záró negyedév.

Mindeközben a Mars ráadásként belefordul az Árjisa csillagba. Ez utóbbi az egység csillaga, a bennünk levő isteni és emberi részt kapcsolja össze, miután az égen összefogja a felfelé úszó és a visszaúszó halakat. Az isteni és emberi rész egyesülése kulcslépés: „Ez az egyesült erő adja meg a szintemelkedést. Mindezt segíti, hogy a felfelé úszó halak az ördögi körből való kilépés csillagképe.”

Nagyon ritka együttállás hozza a folyamatos prést

A Mars hátrálása egészen december végéig eltart, eközben folyamatosan teremtő fényszögeket alkot más bolygókkal, a három nagy tanítóval. „A három nagy tanító, a Szaturnusz a Plútó és a Jupiter egész évben együtt állnak. Ők nyomták be tavasszal a gombot, ami azt hozza, hogy ez így nem mehet tovább” – fogalmazott az előadó.

Külön felhívta rá a figyelmet, hogy a Mars és a másik három bolygó együttállása nagyon ritka, de ebben az évben állandóan ott van az égen augusztus végétől december végéig. „Ez egy folyamatos prést jelent számunkra. A tanítók közül a Plútó a radikális, gyökeres átalakulásnak a jelképe, az egyetlen sorsfordító bolygó a rendszerben. Mindehhez jön, hogy a felfelé úszó halak szintemelkedést hoz. A Szaturnusz ugyanakkor azt mondja, hogy ideje van valaminek, és amire a figyelmedet fordítod, az nő, erősödik. Ez adja a jelenlét művészetét.”

Itt dől el, hogy felfelé vagy lefelé kapcsolódunk

A Szaturnusz által hordozott figyelem jelentőségét külön részletezte, mert ez az egész záró negyedévben meghatározó lesz. „Nagyon oda kell figyelni, hogy mire fordítod a figyelmedet: a belső munkára érdemes irányítani, a belső egységre az Isten és az Ember között, hogy a kettő egyesüljön újra bennünk.”

Hangsúlyozta, ha a figyelmünket meg tudjuk ezen a területen, a belső munkán tartani, és nem adjuk oda másoknak, hogy rossz irányba vigyék, akkor már győztünk. Szavaiból az is kiderült, hogy a tudatalattinkat az ismétlődések programozzák, így nem mindegy, hogy mely hatásoknak tesszük ki. „Akkor tudod a figyelmedet jó irányba vinni, ha a meditáció életed napi szintű részévé válik” – hangsúlyozta az előadó. „Egyetlen perc is elég ahhoz, hogy a benned levő isteni aranyszál a forráshoz visszakapcsolódjon! Ez pedig emelkedéshez vezet, és így a negatív energiákra már nem rezegsz, és ez a hatás folyamatosan erősödik.”

Az év utolsó negyedét Veres Mónika a legfinomabb szóval élve is próbatételnek nevezte, ugyanakkor az hatalmas fejlődési lehetőség is egyben. „A téli napfordulóig ki kell tartani, és nem elengedni, tartani a varázsszálat, és akkor menni fog ez szakasz! Ha tartod ezt a varázsszálat, akkor gyönyörűen veszed a kihívásokat, és szárnyalni fogsz!”

A beavató bolygó is belépett a nagy hármas mellé

Ezen cikk írásakor a szeptemberi időszak már a múltat gazdagítja, ezzel együtt érdekes lehet rá visszatekinteni, és összevetni kinek-kinek a megéléseivel. A záró negyedév első három napjára Merkúr hatását jelölte meg Veres Mónika. „Szeptember 21-én, 22-én és 23-án a Mars és a nagy hármas – Szaturnusz, Plútó, Jupiter – mellé Merkúr is belépett. Ez a bolygó a kommunikációért felelős, emellett a gyermekeknek a jelölője, továbbá a beavató bolygó és a titkok őrzője.”

Emlékeztetett, a bolygót a görög istenek közt megtestesítő Hermésznek kizárólagos joga volt lemenni az alvilágba, aztán felmenni az Olimposzra, vagyis közvetíteni a két világ között. „Ez a háromszög olyan információkat ad, amellyel a két világ között tudunk mozogni, az időszak tudásszerzés kezdésére is alkalmas. Ugyanakkor ez az időszak végleg tudatosítja, hogy meg kell állni, a haladás belül folytatódik.
Ez a mező nagyon kedvez a nagy megértéseknek, a megvilágosodásnak, a sorsfordító beszélgetéseknek, hogy kimondd, amihez eddig nem volt bátorságod.”

Szent Mihály napja a belső korlátok átlépését segítette

A következő jelentős égi esemény szeptemberben szeptember 29-re, Szent Mihály napjára esett. Ekkor jelentkezett a második Mars-Szaturnusz kvadrát (a kvadrát a bolygók egymáshoz képest bezárt fényszögei közül a 90 fokos fényszöget jelenti – a szerk.), továbbá a Szaturnusz ezen a napon direktbe fordult (ez a szokásos, nem rendhagyó irányba történő mozgás, aminek ellentéte a retrográd – a szerk.).

A Szaturnusz az önkorlátozó minták tudatosítását segítette ezen a napon, ugyanakkor ez a kvadrát alkalmas volt a belső korátok átlépésére. A Szaturnusz eleve a korlát szimbóluma, aminek vannak egészséges, illetve túlzott szintjei egyaránt. A Mars pedig ezen korlátok átugrását segítette. Ráadásként még a felfele úszó Halak is ezt támogatta, mely csillagképben a Mars tartózkodik.

Hangsúlyozta, az idei utolsó negyedévre általánosan jellemző, hogy rengeteg a teremtő fényszög jön létre benne. „Vagyis rengeteg a teremtő erő!  A minőségi emelkedéshez vezető teremtő erő.”

Októbertől gyorsultak az események

Az előadó arra is kitért, hogy erőteljes hatást indítva október elejére a nagy hármas mindhárom tagja direktbe fordult. „Ezt már megtette korábban a Szaturnusz és a Jupiter, végül október 4-én vasárnap a Plutó is megtette. Ezzel MIND A HÁROM SORSFORDÍTÓ BOLYGÓ direktbe fordult, vagyis komoly plusz energiára tett szert.”

Úgy fogalmazott, ezzel felgyorsulnak az események, a változások és erősödnek a kihívások. „Mit kell tenni? Tartani a tengelyt! Maradj az isteni részedben!”

Megérkezett a sorsfordító, átütő erő

A hónap következő jelentős eseménye október 9-én a Mars második teremtő fényszöge, kvadrátja volt a Plútóval, amely addigra már direktbe fordult. Ez egy sorsfordító, átütő erőt képvisel, mely az átlagnál sokkal erősebb, szenvedélyes erő. „Ahhoz hogy ne sodorjon, meg kell tartani a tengelyt a középpontunkban” – hívta fel a figyelmet Veres Mónika.

Hozzátette, a Mars magas szinten az önuralom bolygója, önmagunk legyőzéséről szól, az indulatok, a harag, a félelem legyőzéséről. „Bármi történik is, az önuralommal kihozod magadból a maximumot. Ezzel együtt belül egy sorsfordulatot, minőségi változást élsz meg.”

Ez az erőtér minden sorsfordító döntéshez nagy támogatás. Ehhez a Plútó adja meg az erőcsomagot.

A cselekvést és a sorsfordító tisztánlátást hozza el a Nap

Október közepén, vagyis 14-15-én elérkezett egy ugyanolyan háromszög, mint szeptember 21-én. Ám ekkor a Mars, illetve a Szaturnusz-Plutó-Jupiter energetikájához nem a Merkúr, hanem a Nap társult. „A Merkúr még csak beszélt, gondolkodott, a Nap már cselekszik” – írta le a különbséget az asztrozófus.
Hozzátette, a Mars is az elindulás bolygója, a Nappal együtt ezekben a napokban nagyon erőssé teszi a konkrét tettek üzenetét, az átültetést a gyakorlatba. „De mindez még mindig belső útra, belső munkára vonatkozik vagy a saját szeretetkörünkre, nem a külvilágra. A Mars még mindig retrográd, tehát még mindig belül változtass!”

A Nap mindezek mellett a tisztánlátás bolygója, erre nagy szükség lesz. Ez az erőtér kezünkbe adja a teljes rálátás és tisztánlátás sorsfordító erejét, mely a Plútó jelenléte miatt sorsfordító.

Feléled az ősi tudás, levágjuk magunkról a fénytelen dolgokat

További jelentős hatás ebben az időszakban, hogy október 14-én a Merkúr is elkezd hátrálni, vagyis retrográd mozgással elindul a kozmikus irányba. Ezt egészen november 4-ig folytatja, mindezt jórészt a Skorpió jegyében. „A Skorpió a titkok, a láthatatlan világ, a felszín alatti rejtett folyamatok, az ősi, mágikus erő csillagképe. Ez régen mindannyiunkban ott volt. A Merkúr segít ezt az ősi tudást újragondolni.” Ugyanakkor a Skorpió arra is figyelmeztet, illetve abban is segít, hogy a fénytelen dolgokat levágjuk. „Például ahogy beszéltem, ahogy viselkedtem bizonyos helyzetekben. Ez óriási lehetőség a változtatásra belül, ahogy gondolkodtál a világról, teljesen át tud alakulni” – fogalmazott az asztrozófus.

A retrográd Merkúr szellemi vezérlőelve ebben a szakaszban végig az Angyal csillagkép, ehhez ezt fűzte hozzá Veres Mónika: „Az év utolsó negyedében elképesztően erős angyali energia érkezik, tudjatok róla! Itt lesznek, segítenek, kérned kell, kérjed. Onnan fentről mindent bevetnek, hogy segítsenek, tudják, milyen változásban van a Föld és a Kárpát-medence.”

Az Angyal csillagkép másik jelentése: az a környezet, ahol a legkönnyebben tudom felvenni a kapcsolatot az isteni énemmel. Ugyanúgy, mint a felfelé úszó Halak.
„Az Angyal és a Halak ebben az időszakban még nagyobb segítő erőt ad majd ahhoz, hogy hazatalálj Tündérországba belül. Mindezt úgy, hogy közben a földi testedben, földi életedben maradsz.”

Nagyon nem mindegy, hogy mi engedjük el vagy a Szaturnusz tanítja meg

Szintén a Merkúrhoz kötődő jelenség, hogy az őszi időszakban háromszor alkot a Szaturnusszal teremtő fényszöget. Az első a szeptember 23. volt, a második november 1-én, a harmadik november 6-án következik be.

 

Az asztrozófus erről a fényszögről elmondta, a Szaturnusz a Nyilas csillagképben áll, azon belül a Nyilas elengedő kezénél, egészen a téli napfordulóig. A Merkúr az ismétlés bolygója, valamit ismétel, hogy rögzüljön a tudás. Ez a tudás az elengedés művészete, mert a Szaturnusz az elengedő kéznél töltekezik. Eközben az Angyal csillagban járó Merkúrral van fényszögben. A Szaturnusz az idő bolygója is.

„Ez a három fényszög arra figyelmeztet, hogy szánj minőségi időt arra, hogy elengedd az egót, az egó túlirányítását.” Hozzátette, az egónk egyébként jó barátunk, és hasznos segítőnk, hiszen általa tud az isteni lényünk bekapcsolódni a földi életbe és megnyilvánulni. A lényeg, hogy egyensúlyban legyen az isteni résszel, és ne nyomja el.

„Add vissza az irányítást az isteni résznek, ha ez a csere megvan, akkor győztél! Vagy megléped ezt az elengedést vagy a Szaturnusz tanítja meg. De az utóbbit ne várjátok meg… A szabad akarat alapján mindenkit megillet a jog, hogy kiválassza, melyik úton jár!”

Arra is bővebb választ adott, hogy ebben az erőtérben mi mindent lehet és kell elengedni. „Mindent, ami életképtelen, értéktelen, életellenes, szeretetellenes, vagy lejárt az ideje. Valamint a görcsöt, hogy akarom, hogy pont így vagy pont úgy legyen. És ide tartozik a félelmek elengedése is.”

A szerelem és a szeretet ereje is belép

Veres Mónika előadásán kiderült, az őszi időszakban jelentős hatással bír a szerelem ereje. „Két időpont hozza be ezt a varázserőt, ami kicsit más, mint az eddig említett energiák.” Az első időpontban október 18-án a Vénusz és a Neptunusz inspirációs fényszöggel támogatta egymást. A másikban november 9-én a Vénusz és a Mars szintén inspirációs kapcsolatban erősíti egymást. Utóbbi két bolygó a nő és a férfi egymást támogató kapcsolatát jelzi.

Ráadásul a Mars itt már a visszaúszó Halakban lesz, és rajta áll a Fonál nevű csillagon: „Ez is egy aranyszál, azokhoz köt, akivel az idők kezdete óta össze vagy kötve. Ez szeretetszál is egyben, ez is nagy erőt ad, bele tudunk kapaszkodni, segít a próbákat kiállni, emelkedni.”

Ebben az időszakban nagy ajándék ez a kapcsolat, meglévő párok szárnyalása, régiek visszatalálása egymáshoz megtörténhet, támogatást nyer. „A szerelem és a szeretet ereje mentheti meg a bolygót” – érzékeltette ennek az erőnek a jelentőségét az előadó. Hozzátette, az őszi-téli időszak bizonyos értelemben a jézusi visszatérést is elhozza: egyre jobban jönnek a felszínre a jézusi tanítások.

A hitrendszerünkben is jelentős változás érkezhet

Szintén az október második felének jelensége volt, hogy a Mars október 19-én a Mars a második fényszögét alkotta a Jupiterrel, ami egy visszatérő hatás. „Ez az ima erejét növeli, így a nemzeti imákra is kiváló alkalmat ad” – hívta fel a figyelmet az asztrozófus.

Az ősz jellegzetessége, hogy a Jupiter mellett folyamatosan ott áll a Plútó. Utóbbi bolygó gyökeres, radikális változtatásokat akar, ezt teszi a jupiteri minőségben is: „Ez a hitrendszerben is váltást hoz. Vonatkozhat arra, ahogy eddig imádkoztunk és hittünk.” Arra is tett egy utalást, hogy merrefelé vezethet ez a változás: „Az igazi ima hálaadó ima. Nem könyörgő, nem rimánkodó, nincs benne alárendelés, hanem mellérendelő viszony. Amiért zajlik az ima, azt már látom, hogy megvan, szívemben nem félelem, hanem öröm uralkodik.”

Veress Mónika előre vetítette, ez a lépés a teremtő, hálaadó ima felé általánossá válik. Hozzátette, a meditáció ezt segíti ezt a folyamatot, mert fejleszti a belső képalkotást.

Külön kiemelte az október 31-i Teliholdat: „Ekkor az Uránusz energiája lép be, ami a felszabadítás bolygója, ezért ez a telihold felszabadító erővel bír. E napon le lehet tenni a terheket, akár félelmeket.”

Amiben hiszel, az lép be a világodba – két kiemelkedő nap

A Jupiter és a Plútó harmadik együttállása november 14-én következik be, ami fontos dátum. „Magas szinten az üzenetük az, hogy a hit hatalom, és amiben hiszel, az lép be a világodba. Hogy ezt ki dönti el? Én! Mi!”

Az előadó mindenkinek azt javasolta, hogy építse fel a saját hitrendszerét, amihez a Teremtőhöz kell kapcsolódni. „Nagyon fontos emiatt október 19-én és november 14-én a pozitív belső hit állapotában lenni az egész nap folyamán, akár mantrázva is. Ezek a napok nagymértékben segítik, hogy amit ezeken a napokon belül hiszünk, átélünk, az utána az anyagban meg tud jelenni.”

Jelszó: tengelyben maradni!

A november 14-i időpontot a Mars miatt is kiemelte, a bolygó ugyanis e napon fordul meg a Fonál nevű csillagképen, abba belefordulva. Ez újra megerősíti az életünkben meglévő szeretetalapú kapcsolódásokat. „Ez a hatás segít tudatosítani, hogy kik azok az életemben, akikkel az aranyszállal, aranyfonállal össze vagyunk kapcsolva. Ugyanakkor a jézusi szövetségre is emlékeztet: itt az ideje, hogy ezen a szereteten keresztül, az aranyfonálon keresztül kapcsolódjunk egymáshoz.”

Ez a bolygóhelyzet a szeretethez és a szív erejéhez ad erőt. „Emellett a visszaúszó Halakban az előző életbeli mágikus képesség is vissza tud jönni, az aranyfonálon át.”

Veres Mónika összességében a november 12.-14.-es időszakot erőteljes, impulzív napokként írta le: „Tengelyben kell maradni, és észnél kell lenni, sorsfordító lehetőség van benne.”

Az utolsó kilenc napon érkezik a végső próba

Az előadásban kiemelt teret kapott a december 13. és december 21. közötti időszak. „Erre nagyon kell figyelni, rendkívül meghatározó egy hét lesz. Ekkor dől el végérvényesen, hogy a következő új korszakba ki milyen minőségben lép be, és belép-e.”

A Nap ekkor együtt áll a Merkúrral, amely ebben az időszakban – mivel mindketten a Nyilas zodiákusban járnak – poláris az égen. „A poláris bolygónak óriási az ereje,
ebbe mindig plusz energiákat kell belefektetni, hogy a bolygó által képviselt erőt magas szinten és jól tudjuk megélni” – hívta fel a figyelmet Veres Mónika.

Mindezt tetézi, hogy a Nap-Merkúr együttállásban a Neptunusz bolygóval is alkotnak egy fényszöget. „A Neptunusz pedig azért fontos, mert két irányba lehet működtetni. Alacsony szintje a félelem és a káosz. Magas szintje az Unio Mystica, a belső egység, a meditáció. Aki rendszeresen meditál, annál megszűnik a félelem energia, egy idő után nem éri el.”

A Nappal és a Merkúrral együtt áll még a leszálló Hold csomópont is égen. Ez a mitikus sárkányokat jelöli: a felszálló a sárkány feje, a leszálló rész pedig a sárkány farka. „Mindez arra utal, itt az idő, hogy legyőzd a sárkányt!”

Hogy a sárkány a végső harcra utal, egy korábbi előadásában vezette le Veres Mónika, melyen a János vitéz mitikus üzeneteit elemezte. Ebben a műben a főhősnek sorrendben az oroszlánt, a medvét és a sárkányt kellett legyőznie, hogy bejusson Tündérországba. Ez a három csillagkép az égen is pontosan ebben a sorrendben van jelen, az itt bejárt út pedig a saját belső utunkat jelképezi, miközben eljutunk saját Tündérországunkba, a saját isteni részünkhöz, igazi énünkhöz.

 

Kizárólag csak a szeretet rezgése maradhat a fejünkben

Ugyanakkor egy másik gondolatsor is azt jelzi, hogy decemberben a végső próba érkezik. Ennek alapja, hogy a nagy hármas együttállása a Skorpió csillagkép fullánkjánál történik meg. Az előadó hangsúlyozta, ezt a minőséget lehet magas szinten működtetni, de alacsony szinten is meg lehet élni. „A magas szintje a gondolati mágia csúcsa, ami nem más, mint a gondolatok teljes uralása! Ebben az állapotban egyetlen negatív gondolatunk sincs. Képesek vagyunk megcsinálni, hiszen már összekapcsolódtunk az aranyszálunkkal.”

Hozzátette, a gondolatok uralása azért válik teljessé, mert a Merkúr polaritása a maximumot akarja kihozni belőlünk. „Ez a végső próba. A Skorpió fullánkja, ha kell, pusztít, nekünk minden pusztító energiát kívül kell tartani a gondolatunkból, és ki kell magunkból pucolni. A fejünkben csak a szeretet rezgése maradhat ebben az időszakban! Ha ebben az időszakban bárkivel kapcsolatban nem a szeretet rezgése van benned, az nem lesz jó… És ebből a szempontból mindegy, hogy az illető adott-e rá okot vagy nem, ez senkit nem fog érdekelni.”

További részlet, hogy a Skorpió farok része a Tejút hasadékába hatol, ez egy nemző erőt hordoz, ezen a ponton isteni nemzés történik. „Ha le tudsz kapcsolódni a külvilágról, akkor elkezdesz dolgozni egy isteni nemzőerővel, isteni dolgokat kezdesz teremteni. Ez az az együttállás ugyanis a Tejúton van, az isteni mezőben.”

Döntést hozol, hogy élet vagy halál birodalmát választod

Az előadó hangsúlyozta, a gondolat és az érzelem együtt tud hatni. „Ennek az összeadódó varázserőnek lesz óriási lehetősége ezen a héten. Az isteni mezőben új világot tudunk teremteni, A GONDOLATMÁGIA ÉS A VARÁZSLÁS ÓRIÁSI LEHETŐSÉGE EZ A HÉT!”

Ennek megfelelően erre a hétre ajánlott a könyvekkel foglalkozás, az elmélyülés, a mély beszélgetés, a hálaadó ima, a szeretet energia tudatos megélése és az alvás, mint égi erőkből töltekezés.

Ezen a kilenc napon fokozottan ajánlott a hírek, a tv, a világháló kikapcsolása, vagyis a zűrzavaros külvilág kikapcsolása az életünkből. „Várhatóan nagy lesz a hullám, a pusztító célú hullám. Ne felejtsd el, a Skorpió az élet és a halál birodalma: döntést hozol, hogy melyiket választod.”

Veres Mónika egy hasonlattal erősítette meg a hangolódás fontosságát. „A fejed, a gondolataid egy hangvillát alkotnak. Te döntöd el, hova hangolod, melyik energiamezőbe! Válaszd a szeretet, harmónia, öröm és bölcsesség mezőjét,
a vonzás törvénye miatt csak a magas rezgés jut be hozzád.”

A legkeményebb csata a Fény győzelmét hozza el

A végső próba utolsó napja a Fényünnepre esik. „December 21-én hétfőn délelőtt 11.00-kor és este 19.00-kor a betlehemi csillag érkezik: a Szaturnusz és a Jupiter együtt áll a Nyilas csillagképben. A Nap és a Merkur az együttállásban érik el a Baktérítőt, beállnak a Nyilas nyílvesszőjéhez és a nyíl hegyéhez. Ezután együtt beállnak a Bak csillagképhez, felettük pedig ott fog szárnyalni a Turul, a Sas csillagkép.
Egészen fent egy picike, csillag, a Sagitta, a győzelem szimbóluma ragyog. Ez a gyönyörű betlehemi csillag szorosan együtt fog állni a Nyíl csillagkép Alfa csillagával, amely a fényerőnek a maximuma és a győzelem ereje.”

Veres Mónika úgy fogalmaz, egyértelmű, hogy a téli napforduló a Fény győzelme. Az előtte levő egy hét pedig a fény és a sötétség egyik legkeményebb csatája. „A Nyíl mint győzelmi szimbólum, a belső ösztönerők felett aratott győzelmet is jelenti. Héraklész ezzel a nyíllal győzte le a kentaurokat, akik félig állati lények, az ösztönvilág szimbólumai, felettük lehet és kell győzelmet aratni.”

Gyönyörűszép magyar egység születik

A Szaturnusz itt a Sas csillagképpel is érintett, a Sas egyik csillaga az Altar, ő a magyarok lélekvezető szerencse csillaga. Szaturnusz és a Jupiter ezt elhozza, de közben teremtő fényszögben vannak a Marssal, aki ekkor visszamegy a Felfele Úszó Halakhoz és együtt áll Árjisa csillagával, az egység jelképével.

„Ebben a pontban tehát teremtő kapcsolatba lép a szárnyalás, a magyarok lélekvezető szerencse csillaga és az egység csillaga! Egy gyönyörűszép egység születik nemzeti szinten, ami segít a magyarságnak, de onnantól kezdve az egész világnak a Sas erejével szárnyalni a Tejút felé, az isteni minőség felé. Az egész karácsonyi időszak erről szól: a szintemelkedésről, a belsőhöz történő visszacsatlakozásról.”

2021: elkezdődik az új világ felépítése

Az újév a fent leírt győzelem folytatásaként mutatkozik az égi csillagüzenetek alapján. 2021 januárjától olyan energiák jelennek meg, melyet a felszabadulás szóval lehet összegezni. Az Uránusz energiája január elejétől április végéig ott lesz. Ez a megtisztító, felszabadító bolygó, a megújító forradalmár.

Az áprilisig tartó időszak legfontosabb üzenetei között ott van, hogy a sorsunkat a saját kezünkbe vesszük, továbbá, hogy a női szereteterő segít a világot átemelni az új korszakba. Fontos, hogy márciustól megnyílik az az időszak, mely immár a nagyszabású tervek külső megvalósítását is lehetővé teszi.