MAGYAR NEMZETI HITVALLÁS – Mondd ki Te is! Idő van!

Az elkerülhetetlen változások minél tudatosabb megélése érdekében arra biztatok minden erre nyitott nemzettársamat és embertársamat, hogy ki-ki fogalmazza meg, nyilvánítsa ki, és teremtse cselekedeteivel a maga nemzeti hitvallását, azt a minimumot, amiből szerinte nem engedhetünk! Azt a célt, amit most a legfontosabbnak lát a magyarság számára! Az idő elérkezett, és egytől egyig mindenkinél rákérdez arra, mi az az értékrend, amely szerint élni akarja az életét: nem tudunk tovább időzni a semleges és kényelmes hétköznapi létben.

Magyar Nemzeti Hitvallás

Itt és most legfőbb célomként tűzöm ki, hogy a magyarság felismerve és felvállalva a világban betöltött szerepét az élet minden területén végrehajtsa a teljes korszakváltást (közkedvelt, nem magyar szóval élve paradigmaváltást). Ennek eredményeként az uralkodó gondolkodási minta az oktatástól az egészségügyön és a gazdaságon át a törvényhozásig összhangba kerül az isteni törvényekkel; ha úgy tetszik, a természettel és a természeti törvényekkel; ha úgy tetszik az Univerzummal és annak törvényeivel. Ezt a fajta működést a velünk élő népekkel együttműködve a teljes Kárpát-hazára kiterjesztjük, és a Földön élő bármely nép számára követhető példává fejlesztjük.

Hitet teszek amellett, hogy a szeretetteljes összefogással és a tudatos együttműködéssel a jelenlegi, élősködésre és hazugságokra alapozó, az egymás ellen élés mintáját erősítő berendezkedésünket képesek vagyunk lecserélni az értékteremtést és felelősségvállalást középpontba állító berendezkedésre, általánossá téve a nyerő-nyerő kapcsolódás és az egymásért élés mintáját; ha úgy tetszik a magyar őstörténetből ismert Hunor-Magyar Ikrek-minőséget.

Mindezekből engedni nem áll módomban és nem áll módunkban! Mára ugyanis világossá vált, hogy minden más út – beleértve az álságos félmegoldásokat – a teljes pusztulásba vezet, és viszonylag rövid időn belül teljességgel járhatatlanná fog válni.

Kinyilvánítom, hogy a fent leírt új világkorszak berendezkedéséhez minden területen rendelkezésre állnak már a megfelelő szakemberek, megoldások és kezdeményezések.
Továbbá kinyilvánítom, hogy a fenti berendezkedés elvi alapjait és meghatározó gondolkodási mintáit egy átfogó – és folyamatosan fejlődő – Jövőképpel, valamint egy jövőépítő Nyilatkozattal a Teremtő Kör megalkotta, nyilvánosságra hozta és folyamatosan fejleszti. Ezt kiegészítve a változáshoz szükséges tényfeltáró és értékgyűjtő munka is elindult a Hídépítők, valamint a Nemes Nemzet kezdeményezéseknek köszönhetően.
Hiszek benne, hogy a fent leírt Magyar Nemzeti Hitvallás céljai és a szükséges összefogás ezekkel az eszközökkel elérhetőek! Hiszek benne, hogy más hasonló kezdeményezések is ugyanezt a szent célt szolgálják, és a fentiekkel összeegyeztethetők!

Hegedűs Gergely András
2021 december