Drága Teremtőnk, jövünk!

Az események gyorsulnak körülöttünk, és úgy néz ki, tényleg nem marad fenn semmi, ami ellenkezik az isteni törvényekkel… Ami viszont egyezik velük, az kivirágzik… Ideje végiggondolni a Teremtőhöz való kapcsolódás jelentését, jelentőségét, módjait! A Teremtő Kör által elvégzett szellemi munkához írt kiegészítő gondolatok.

BEVEZETŐ:

Miért fontos számunkra a Teremtőhöz való kapcsolódás témája itt és most 2021 tavaszán társadalmi szinten? Azért, mert minden jel arra utal, hogy az emberiség egy olyan ponthoz érkezett, ahol kizárólag ez az egy lehetősége maradt: visszatalálni a Teremtőhöz, az isteni törvényekhez – ahogy ezt a 2021-es Wass Albert felolvasás is világosan megüzente. Ennek hiányában semmilyen biztosítéka nincs a létezésünk folytatásának a Föld nevű bolygón. Ennek megteremtésével ugyanakkor minden esélyünk meglesz egy újfajta, az emberi mivoltunkhoz méltó berendezkedés megteremtésére.

Miért fontos a kapcsolat megteremtése közösségi szinten? Azért, mert a Teremtő Kör és minden más szeretetalapú, az új világba vezető megoldásokon dolgozó közösség, mozgalom kizárólag akkor tud hosszú távon sikeres lenni, ha csoport szinten megteremti a kapcsolatot a Teremtővel és azt meg is őrzi. Éppen elégszer láttuk, ahogy eme kapcsolat hiányában a tiszta célokat kitűző, a hazánk és a bolygónk teljes megújulását megálmodó kezdeményezések elhaltak.

Miért fontos és első körben miért a legfontosabb egyéni szinten nap mint nap megteremteni a kapcsolatot a Teremtővel? Azért, mert a közösségi és a társadalmi szintű kapcsolódást is csak innen tudjuk elindítani.

Az erős istentudattal bíró, isteni önMagukkal és Énközéppontjuk igazságával eggyé váló élenjárók tudják beindítani az általános megújulást.

Ezen írás megközelítésében mit értünk a Teremtővel való kapcsolat alatt? Rögtön kiderül, ha leírjuk, mit nem. Amikor félelmek borítanak el, amikor hagyjuk magunkat lehúzni a gyűlölet és/vagy a harag, netán a tehetetlenség mocsárába, akkor nincs meg az isteni fényszállal a kapcsolat. Ilyenkor nem tudnak elérni a segítőink, sem az isteni igazság. Sem a bölcsesség, sem a szeretet. Amikor eltévedünk a hazugságok dzsungelében és önmagunkat is hazugságokkal etetjük, akkor nem a sorsunkat éljük, és nincs jelen az életünkben a Teremtő hívó szava. Nem jelöli ki az irányt az ő Fehér Fénye. Látjuk magunk körül, mit jelent ez az állapot társadalmi szinten, ha szétnézünk magunk körül, és ha megnézzük milyen állapotba került a kék bolygó 2021-re

Joggal mondják, hogy ilyenkor is az ő törvényei érvényesülnek és az ő akarata. Valóban, ilyenkor is keresztülmegyünk mindenen, amire szükségünk van. Ám mindezt azzal az óriási különbséggel tesszük, hogy ilyenkor elszenvedjük az eseményeket, ahelyett hogy boldogan irányítanánk! Kerülőutakon, szenvedésen át és sokkal-sokkal hosszabb idő után érkezünk meg ugyanoda.

Annak az embernek, aki már félig a tudatosodás útjára lépett; akinek már rendelkezésre állnak az eszközei, megvan a lehetősége, hogy megtalálja a szíve közepén világító aprócska fehér fényt, és ebből mindent elborító kiáradó napsugárt varázsoljon, annak nagyon nem mindegy, hogy a kettő közül melyik lehetőséget választja!

A Teremtővel való kapcsolat tehát az az út, melyen a saját akadályainkat (vagyis önmagunkat) nap mint nap legyőzve „tengelybe állítjuk” magunkat (a kiváló asztrozófus, Veres Mónika által gyakran használt kifejezéssel élve).

Amikor ragyogó élményeken keresztül, sokszor kemény munkával, de az eredményektől egyre gazdagodva és újra meg újra feltöltődve haladunk együtt a cél felé.

Amikor, ha jönnek is olykor a nehézségek, olyan sűrűséggel éljük meg a szárnyaló állapotot, és olyan gyakran kapunk egymástól segítséget és boldogító ajándékokat, hogy százszázalékig biztosak vagyunk abban, hogy a jó úton járunk.

Hegedűs Gergely András